search

57 sökresultat hittades för ""

Redigera enkätmall i Survey & Report

Beskrivning Om du har fått behörighet i Survey&Report att skapa enkätmallar kan du följa denna artikel för att se hur du redigerar en befintlig enkätmall.

Skapa enkät utifrån enkätmall i Survey&Report

Beskrivning Institutioner/enheter kan skapa egna enkätmallar för sina medarbetare. Denna artikel visar hur du skapar en enkät utifrån en sådan enkätmall. Gör så här 1. Klicka på triangeln till höger om Ny enkät . Välj Mall... 2. Välj en av enkätmallarna i listan genom att klicka på namnet. 3. Döp om enkäten och klicka på Skapa enkät . 4. Nu är enkäten skapad och du kan göra alla de ändringar du...

Automatiskt e-postkvitto till respondenter i Survey&Report

Beskrivning Denna videoguide visar dig vilka inställningar du behöver ändra för att respondenter automatiskt ska få ett e-postkvitto när det lämnat in en enkät i Survey&Report.

Förslag på innehåll i e-postutskick för enkäter i Survey&Report

Beskrivning Det är viktigt att e-postutskick från Survey&Report innehåller tydlig information kring bl.a. syftet och vem det är som är avsändare eftersom utskicket kan härledas till Stockholms universitet.

Hur stora utskick kan jag göra i Survey&Report?

För att ansöka om tillstånd för ett utskick som överstiger 2000 respondenter skickar du in ett ärende (fråga) till Helpdesk via menyn ovan i Serviceportalen där du anger att du vill göra ett massutskick inifrån Survey&Report samt följande information: Syftet med enkäten samt målgrupp.

Skapa rapport - Survey & Report

Beskrivning Denna videoguide visar hela arbetsflödet kring hur du skapar en rapport i Survey & Report.

Skapa enkät - Survey & Report

Beskrivning Denna videoguide är till för dig som vill få en övergripande bild över samtliga steg i skapandet av en enkät i Survey&Report.

Skapa och redigera frågor - Survey& Report

Produkt och version Survey&Report Samtliga operativystem och enheter Gör så här Du skapar samt redigerar frågor i vänstermenyn under "konstruktion".
Objekt per sida
1 - 10 av 57

Taggar

fastreg

Språk

© Copyright 2014 - 2021 BMC Software, Inc.