Se maskinöversättning på 

Meddelanden - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

Som kurslärare kan du skicka en notifiering eller meddelande till dina studenter, kurslärare och handledare som visas i VFU-portföljen. Alla studenter som är registrerade samt alla kurslärare som är tillagda på kursen kan se de skickade meddelandena. För att skicka till handledare så får endast de handledare som har tillgång till sin students VFU-portfölj meddelandena. 

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare

Gör så här:

1. Klicka på Meddelanden i menyn till vänster, under aktuell VFU-kurs

2. Klicka på Nytt meddelande

3. Skriv rubrik och meddelande

4. Välj mottagare, du kan välja mellan att skicka meddelandet till mina studenter, studenter, kurslärare och handledare

5. Välj om meddelandet även ska skickas som e-post. Om du klickar på Nej visas meddelandet endast när studenten, kurslärare och handledare loggar in på VFU-portföljen. 

6. Klicka på Skicka meddelande


7. Du ser dina skickade meddelanden under Meddelanden, klicka på meddelandet för att läsa det

382Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt