Se maskinöversättning på 

Gemensamma rutiner - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

De sju samverkande lärosätena har tillsammans kommit överens om gemensamma datum och rutiner för VFU-arbetet, som beskrivs nedan.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gemensamma rutiner

Avplacering av inaktiva studenter

Vi avplacerar inaktiva studenter från kommuner senast den 31/7. Inaktiva studenter är studenter som inte har varit aktiva på någon kurs inom sin lärarutbildning de tre senaste terminerna. För information om hur du avplacerar studenter, se artikeln Avplacera inaktiva studenter - VFU-portalen - Lärosäten

Klara med VFU

Vi omplacerar de studenter som har gjort och är godkända på sin sista VFU på utbildningen till skolan Klara med VFU.

En sådan skola finns skapad under varje kommun/stadsdel.  Detta kan vi göra samtidigt som vi går igenom inaktiva studenter.

Ersättning

Vi betalar ut ersättning för studenter som meddelar att de inte ska göra sin VFU-kurs senare än 3 veckor innan kursstart. Att vi inte betalar ut ersättning för studenter som meddelar avbrott tidigare beror på att lärosätet inte får pengar för dessa studenter. Lärosätet skickar ett mejl till VFU-samordnaren i kommunen när studenter gör avbrott på VFU-kurs, detta är ett ”kvitto” på när avbrottet har skett. För information om hur du skapar ersättningsunderlag, se artikeln Skapa ersättningsunderlag - VFU-portalen - Lärosäten

Handledarutbildning
När handledarna har klarat av handledarutbildningen på resp. lärosäte markeras detta i portalen. Handledare som genomfört handledarutbildningen men inte finns i portalen skickar vi listor på till kommunens VFU-samordnare med förfrågan om de ska läggas in i VFU-portalen. För information om hur du skapar VFU-handledare, se artikeln Skapa VFU-handledare - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Hantering av bytesansökningar till Stockholms stad

Vid byten av kommun till Stockholms stad ska förfrågningarna hanteras via VFU-portalen. VFUSEK på lärosätet omplacerar de studenter som har fått beviljade ansökningar och önskar byta kommun till Stockholm stad till kommunen ”Stockholms stad – bytesansöknigar” , se artikeln Hantering av bytesansökningar till Stockholms stad - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Omregistrerade studenter
Vi lägger in VFU-kurser i portalen när det finns omregistrerade studenter. Detta för att VFU-samordnare ska se kurserna i portalen och för att de ska falla ut på ersättningsunderlaget.

Platsförfrågan
Alla platsförfrågningar på VFU I läggs in i Platser per ämne i portalen. Vi skickar inte ut förfrågningar via Excellistor. För information om hur du lägger in önskemål om platser, se artikeln Lägga in platser - VFU-portalen - lärosätesanställda

Påminnelser
Påminnelser läggs bara in på de studenter som behöver en förändrad placering inför kommande termin. Vi lägger inte in påminnelser på studenter som ska vara kvar i sin kommun med samma handledare. Påminnelserna läggs in efter 15/4 resp. 15/10, då vi vet vilka studenter som är tillbaka efter studieuppehåll och läggs in efter en speciell mall, så alla påminnelser ser likadana ut oavsett vilket lärosäte som lägger in dem. För information om hur du lägger in påminnelser, se artikeln Skapa påminnelser - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Registrering
Vi registrerar på VFU-kurs II och framåt senast 3 veckor in på terminen, för att studenterna inte ska förlora sin placering. Detta gäller den stora massan studenter, enstaka efterregistreringar kan förekomma på studenter som blir sent behöriga till VFU-kurs. Studenter som börjar terminen med VFU registreras senast 20/6 inför höstterminen och 20/12 inför vårterminen. Registreringarna syns under Huvudplacering på studentkortet den 1/7 respektive den 1/1, när VFU-portalen slår om till en ny termin. För information om hur du skapar VFU-kurser, se artikeln Skapa VFU-kurser - VFU-portalen - Lärosätesanställda

420Visningar
2
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?