Se maskinöversättning på 

Skapa VFU-rapport - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

För att skapa en VFU-rapport behöver det först ha skapats en Mål- och kriteriemall. Mål- och kriteriemallen kan återanvändas under flera terminer, medan du behöver skapa en ny VFU-rapport för varje kurstillfälle. 

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare

Gör så här

1. Klicka på VFU-rapport i menyn till vänster

2. Klicka på Skapa VFU-rapportmall

3. Redigera VFU-rapporten genom att klicka på pennorna längst ut till höger

4. Du kan välja att dölja namn på kurslärare som inte ska stå med i rapporten, genom  att klicka på pennan vid Kontaktuppgifter och sedan på Dölj bredvid de namn du vill dölja.


5. När du har redigerat rapporten kan du antingen välja att klicka på Stäng eller Publicera längst ner i rapporten. Om du väljer att stänga rapporten syns den inte för studenterna och du kan fortsätta att redigera den vid ett annat tillfälle. Om du väljer att publicera rapporten publiceras den i studenternas VFU-portfölj. 


6. Om du vill avpublicera rapporten så går det bra om ingen handledare har hunnit öppna den. Klicka då på VFU-rapporten igen och välj Avpublicera längst ner i rapporten.


Relaterade artiklar
För information om hur du skapar en Mål- och kriteriemall, se artikeln Skapa mål- och kriteriemall - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

319Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?