Se maskinöversättning på 

FAQ - Tentamenstjänsten

Om PIN-kod

PIN-kod är något som Exia delar ut vid inloggning/uppstart av en HEM-tenta. PIN-koden är både personlig samt gäller bara för ett specifikt tenta-tillfälle.

Om Access/åtkomst/kod

Access/åtkomst/kod är något som examinator delar ut för att man öht ska kunna komma åt tentan. Det är oavsett om det är en hem- eller salstenta.

Om du loggat ut eller tappat kontakten

När en student loggat ut från en hemtenta, eller tappat kontakten, etc, så behöver studenten förutom att välja rätt tenta och ange sitt personnummer, dels kunna access/åtkomstkoden, dels kunna sin personliga PIN-kod.

Om svaren är försvunna

Det är inte ovanligt att studenter anger fel personnummer, antingen när de loggar in första gången, eller återinloggar på tentan. Ett säkert tecken på att så skett är att du fått två PIN-koder till samma hemtenta. Ett annat är att "alla svar är borta" (fast de är ju kvar på "det andra" personnumret).

1933Visningar
6
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?