Se maskinöversättning på 

Bytesansökan - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

I vyn Bytesansökningar hanteras de bytesansökningar som studenter skickar in via sin egen sida på VFU-portföljen för ansökan om byte till en annan kommun. För byte av placering inom kommunen hänvisas studenten till kommunens VFU-samordnare. För aktivering av vyn, kontakta portalvfu@su.se

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gör så här:

1. Klicka på Bytesansökningar under huvudrubriken Placering.

2. Lägg in sista ansökningsdag, detta måste ske varje termin för att funktionen ska bli synlig för studenterna. Klicka på Spara
3. Välj termin i rullistan
4. Studenter som har skickat in bytesansökningar aktuell termin visas

5. Klicka på en student för att läsa studentens ansökan. Du kan göra noteringar om du kontaktar studenten innan beslut är fattat i fältet för Anteckningar. Klicka på Redigera, skriv en notering och klicka på Spara6. När beslut är fattat väljs antingen BIFALLS med byte till (välj kommun i rullistan, studenten kommer nu placeras i den nya kommunen på studentkortet) eller AVSLAG med motiveringen (skriv motivering i rutan)

7. Klicka på Spara

Relaterade artiklar
För information om hur du hanterar bytesansökningar till Stockholm stad, se artikeln Hantering av bytesansökningar till Stockholms stad - VFU-portalen - Lärosätesanställda

226Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?