Se maskinöversättning på 

Bytesansökan - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

I vyn Bytesansökningar hanteras de bytesansökningar som studenter skickar in via sin egen sida på VFU-portalen och VFU-portföljen för ansökan om byte till en annan kommun. För byte av placering inom kommunen hänvisas studenten till kommunens VFU-samordnare. För aktivering av vyn, kontakta portalvfu@su.se

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gör så här:

1. Klicka på Bytesansökningar i menyn till vänster

2. Lägg in sista ansökningsdag, detta måste ske varje termin för att funktionen ska bli synlig för studenterna. Klicka på Spara

3. Välj termin i rullistan

4. Studenter som har skickat in bytesansökningar aktuell termin visas

5. Klicka på en student för att läsa studentens ansökan. Du kan göra noteringar om du kontaktar studenten innan beslut är fattat i fältet för Anteckningar. Klicka på Redigera, skriv en notering och klicka på Spara


6. När beslut är fattat väljs antingen BIFALLS med byte till (välj kommun i rullistan, studenten kommer nu placeras i den nya kommunen på studentkortet) eller AVSLAG med motiveringen (skriv motivering i rutan)

7. Klicka på Spara

8. Mejlfunktionen i VFU-portalen fungerar inte, studenten måste meddelas på annat sätt

143Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt