Se maskinöversättning på 

Preliminär placering - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

I vyn Preliminär placering läggs placeringsförfrågningar in till kommunerna. VFU-samordnaren i kommunen som har en student under Preliminär placering kan klicka på studenten och se studentkortet med all information om studenten, utan att detta syns i placeringshistoriken. När studenten ligger i vyn Preliminiär placering kan kommunen antingen välja att antingen godkänna studenten eller returnera studenten till lärosätet. En student måste vara registrerad på en kurs för att vara möjlig att hantera i Preliminär placering.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte.

Gör så här:

1. Välj Preliminär placering under rubriken Placering2. Klicka på rullistan Välj program och välj det program som studenten du vill preliminärplacera läser
3. De oplacerade studenterna visas under Ohanterade studenter

4. Ta tag i en student och dra den till kommunen dit du vill preliminärplacera studenten. Studenten blir nu synlig för VFU-samordnaren i kommunen.

5. Kommunen kan antingen välja att placera studenten och studenten försvinner då från Preliminär placering eller returnera studenten och då hamnar studenten i returboxen


6. Du kan även själv flytta en student till Returer genom att ta tag i i:et och dra studenten dit. Du kan nu antingen placera studenten på studentkortet eller flytta studenten till en annan kommun i Preliminär placeríng.

7. Genom att klicka på i:et får du information om historiken i Preliminär placering och kan se vart du har ställt förfrågan om studenten.

Det går även att göra en placeringsförfrågan till samtliga kommuner samtidigt i funktionen Preliminär placering då lägger man studenten på "kommunen" Akuta placeringar - endast för preliminär placering. Där lägger du de studenter som har en akut behov av en VFU-placering. Det kan vara om studenten ska ut på VFU inom 3 veckor eller om studenten ska placeras inom en särskilt svår inriktning eller ämne.
Relaterade artiklar
För information om hur du placerar en VFU-student, se artikeln Placera VFU-student - VFU-portalen - Lärosätesanställda
För mer information om hur kommunen ska hantera Akuta placeringar i VFU-portalen, se artikeln Akuta placeringar - VFU-portalen - Kommunanställda

269Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt