Kategorier /Datormiljö på SU / Nätverk / Infoblox / Tilldela fast IP-adress till en Active Directory-ansluten Windows Server i Infoblox
Se maskinöversättning på 

Tilldela fast IP-adress till en Active Directory-ansluten Windows Server i Infoblox

Beskrivning

Artikeln visar hur du tilldelar en fast IP-adress till en Windows Server
som är medlem i SU:s Active Directory (WINADSU / win.su.se)

Produkt och version

Infoblox - https://ipam.su.se

Gör så här

1. Gå till Data Management > IPAM.
OBS! Se till att du står i flat view för enklare överblick. Det görs genom att klicka på Toggle flat view.
toggle_flat_view.png

2a. Om du står i default-vyn klicka på önskat nät och gå till steg 3.
Tilldela_en_specifik_IP_adress_i_Infoblox_01.png

2b. Är ett nät redan valt, kontrollera att det är rätt annars klicka på IPAM Home och välj enligt punkt 2a.
Skapa_statisk_host_i_Infoblox_09.png

3. Se till att du står i IP Map-fliken.
Här visas en grafisk representation av ditt nät där varje ruta är en IP-adress.
De oanvända (Unused) IP-adresserna är vita med tunn svart ram.
Skapa_statisk_host_i_Infoblox_10.png

4. Markera en ledig ruta som är Unused, adressen visas nertill.
Tilldela_en_specifik_IP_adress_i_Infoblox_02.png

5. Under Toolbar, klicka på pil ner vid Add och gå till Fixed Address > IPv4Host.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_01.png

6. I fönstret Add IPv4 Fixed Address Wizard > Step 1 of 5, låt standardalternativet Add Fixed Address vara valt och klicka på Next.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_02.png

7. I fönstret Add IPv4 Fixed Address Wizard > Step 2 of 5, fyll i serverns MAC Adress och Name i form av FQDN. Du kan även använda Comment fältet att göra egna noteringar om resursen.
Klicka på Next.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_03.png

8. I fönstret Add IPv4 Fixed Address Wizard > Step 3 of 5, lämnas alla alternativ enligt standard och klickar på Save & Close.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_04.png

9. I gula listen upptill, klicka på Restart.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_05.png

10. I fönstret Restart Grid Services, klicka på Restart utan att ändra något.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_06.png


OBS! Om restart inte föreslås måste du göra det manuellt, följ då Manuell DHCP-omstart i FAQ - Infoblox.

11. Tillbaka i IP Map vyn, med samma IP-adress vald. Gå till Toolbar > pil ner och klicka på PTR Record.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_07.png

12. I fönstret Add PTR Record Wizard > Step 1 of 3, skriv in serverns FQDN i Domain Name fältet. Du kan även använda Comment fältet att göra egna noteringar om resursen. Klicka på Save & Close.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_08.png

Om du behöver PXE-boot inställningar går vidare till punkt 13 annars är processen klar här.


13. Tillbaka i IP Map vyn, med samma IP-adress vald, under Related Objects, markera IPv4 Reservation objektet och klicka därefter på Edit.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_09.png

14. I fönstret Reservation Address, gå till Advanced Mode > IPv4 BOOTP/PXE, tilldela önskade värden och klicka på Save & Close.
Tilldela_fast_IP_till_AD_ansluten_Windows_Server_10.png


15. I den gula listen upptill, klicka på Restart.

16. I Restart Grid Services, klicka på Restart utan att ändra något.

OBS! Om restart inte föreslås måste du göra det manuellt, följ då Manuell DHCP-omstart i FAQ - Infoblox.

248Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?