Se maskinöversättning på 

Skapa VFU-kurser - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

VFU-kurser skapas i VFU-portalen senast den 15 maj för kurser som ges kommande hösttermin och 15 oktober för kurser som ges kommande vårtermin, enligt Samverkansavtalet §4. För att kursen ska kunna läggas upp i VFU-portalen måste kursplanen vara godkänd och kursen ska vara kopplad i Ladok. Att lägga upp kurser i VFU-portalen är en förutsättning för att det ska synas att studenten är registrerad på VFU-kurs samt att kursen ska falla ut på ersättningsunderlaget.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gör så här:

1. Klicka på VFU-kurser i menyn till vänster

2. Välj termin i rullistan

3. Klicka på Lägg till kurs...

4. Börja skriva kurskoden i rutan, en lista syns då med valbara kurser från Ladok

5. När kurskoden du vill lägga till står i rutan, klicka på Lägg till

6. Klicka på länksymbolen under kurskoden och klistra in länken till kursplanen i rutan

7. Klicka på Spara

8. Klicka på kursnamnet och klicka i VFU-dagarna i kalendervyn

9. Klicka i kolumnen Kommentar för att skriva in uppgifter om trepartssamtal, kursansvarig lärare (gärna e-post) och camusförlagda dagar under kursen.

10. Klicka i kolumnen Poäng för att ändra antal VFU-hp vid behov

11. Klicka på det röda krysset om du vill ta bort kursen

12. Kontrollera att kursen finns under Program, så den visas i VFU-schemat

Relaterade artiklar

För information om hur du lägger in kurser under Program så de visas i VFU-schemat, se artikeln VFU-schema - VFU-portalen - Lärosätesanställda

261Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt