Se maskinöversättning på 

Skapa ersättningsunderlag - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

Ersättningsunderlag skickas ut till kommunerna i slutet av pågående termin, senast den 1 feb för ersättning för höstterminens VFU-studenter och 15 aug för ersättning för vårterminens VFU-studenter. Instruktionen beskriver hur ersättningsunderlag tas fram i VFU-portalen. Förutsättningen för att studenter ska komma med på ersättningsunderlaget är att de är registrerade på en VFU-kurs innevarande termin som finns upplagd i VFU-kurser. Lärosätet betalar ingen ersättning för studenter som gör avbrott på VFU-kurser mer än tre veckor innan kursstart. Lärosätet betalar full ersättning för studenter som gör avbrott på VFU-kurser mindre än tre veckor innan kursstart.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gör så här:

1. Klicka på Ersättningsunderlag i menyn till vänster

2. Välj en kommun från rullistan. Alla kommuner som har studenter registrerade på en VFU-kurs innevarande termin visas i listan

3. Klicka på Visa

4. Klicka på Excel

5. Du får nu fram ett ersättningsunderlag som du kan skicka ut till kommunen för godkännande


Relaterade artiklar
För information om hur du lägger in VFU-kurser i VFU-portalen, se artikeln Skapa VFU-kurser - VFU-portalen - Lärosätesanställda

214Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt