Se maskinöversättning på 

Avplacera inaktiva studenter - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

För att frigöra VFU-platser avplacerar VFU-sekreteraren på respektive lärosäte i slutet av varje termin studenter som inte varit registrerad på någon kurs inom sin lärarutbildning de senaste tre terminerna. Detta gör vi för att frigöra VFU-platser i kommunerna.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gör så här:

1. Klicka på Studentlistor


2. Välj en kommun i taget rullistan Placering


3. Välj Namn, Kurs och Placeringstermin under Visningsalternativ


4. Klicka på Visa studenter


5. Klicka på Spara val

6. Klicka på kolumnen Placeringstermin för att sortera efter den


7. Hoppa över de studenter som har placerats de tre senaste terminerna


8. Hoppa över de studenter som är registrerade på kurs innevarande termin


9. Klicka på övriga studenter för att se deras senaste registrering på en kurs inom sitt program under Kursregistreringar

10. Om en student har varit inaktiv i mer än tre terminer; klicka på pennan i huvudplaceringsrutan och välj Inget partnerområde (avplacera)


11. Klicka på Spara

12. Meddela VFU-samordnaren i kommunen att du har avplacerat studenten, kontaktuppgifter till alla VFU-samordnare hittar du i menyn Kommun/stadsdel

 

221Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt