Se maskinöversättning på 

Skapa VFU-handledare - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

I menyn VFU-handledare under huvudrubriken Placering kan du skapa VFU-handledare som du sedan kan koppla till studenter i VFU-portalen. Kommunerna ansvarar att skapa VFU-handledare och koppla dessa till studenter i VFU-portalen. VFU-sekreteraren på lärosätet ansvarar för att fylla i handledarutbildning, efter det att avklarade handledarkurser är avlagda på lärosätet.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gör så här:

1. Klicka på Skapa ny handledare.

2. Fyll i namn, kommun/stadsdel, skola och kontaktuppgifter på handledaren. Har personen handledar- eller matrisutbildning kryssas även det i här. För att inte få dubblerade handledare finns det en spärr som säger att e-postadressen måste vara unik för varje handledare. Det fungerar alltså inte att använda funktionsadresser om det är flera handledare som använder sig av samma e-postadress.

3 Klicka på Spara.
4. Klicka på Lägg till ämne för att välja ämnen i en rullista. Du kan bara välja ett ämne åt gången, men du kan även koppla på ytterligare ämnen på handledaren, när du har valt ett ämne. De ämnen som visas i rullistan motsvarar de ämnen som studenterna på lärarutbildningarna läser och således behöver handledning i. Saknar du något ämne finns möjligheten att skriva in detta i kommentarsfältet. Du kan se det som finns inskrivet i kommentarsfältet när du exporterar listan över handledarna till Excel.

5. Om handledaren har bytt förskola/skola, så väljer du en till skola i rullistan, genom att klicka på Lägg till skola. Du kan även ta bort en förskola/skola genom att klicka på det röda krysset till höger om skolan, om handledaren har slutat på förskolan/skolan.

6. Handleder handledaren en student kan du även välja att koppla studenten till handledaren i denna vy. Klicka på Lägg till student och de studenter som är placerade på förskolan/skolan visas i en rullista.


Relaterade artiklar
För information om hur du tar bort en handledare, se artikeln Ta bort VFU-handledare - VFU-portalen - Lärosätesanställda
För information om hur du söker i handledarlistan, se artikeln Sök VFU-handledare - VFU-portalen - Lärosätesanställda
För information om hur du kopplar en handledare till en student, se artikeln Koppla VFU-handledare till VFU-student - VFU-portalen - Lärosätesanställda

355Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?