Se maskinöversättning på 

Studentlistor - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

Som lärosätesanställd kan du välja att visa studenter som tillhör ditt lärosäte.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör, VFU-sekreterare och VFU-kontakt på lärosäte

Gör så här:

Du kan välja att söka fram endast aktiva studenter, examinerade, de med studieavbrott eller samtliga studenter.

I menyn Placering kan du välja att filtrera på studenter i en viss kommun, samtliga kommuner/stadsdelar eller oplacerade studenter.

Du kan göra utsökningar på studenter registrerade på en specifik kurs. Genom att börja skriva in kurskoden i rutan Skriv in kurs får du förslag på kurser som är möjliga att söka på. Genom att klicka på önskad kurs får du fram en studentlista på dessa studenter. Detta sökalternativ kan med fördel kombineras med sökalternativet Placering. Det är endast VFU-kurser innevarande termin som du kan få fram studentlistor på.

Du kan välja att filtrera studenterna på antagningstermin och placeringstermin, tänk då på att det är studentens första antagnings/placeringstermin i VFU-portalen som visas, om studenten varit registrerad på tidigare utbildningar.

Om du klickar på Visningsalternativ har du möjlighet att välja mellan att visa studenter med olika status och du kan även välja att visa fler kolumner i listan, t ex status, e-postadress, placeringsnotering osv.


Sökalternativet Skolformer gör det möjligt att göra utsökningar på specifika studentgrupper. Skolform utgår från var studenterna är placerade. Är ämneslärarstudenter med inriktning mot gymnasiet placerade på åk 7-9 kommer dessa inte att visas när du söker ut gymnasiet som skolform. Detsamma gäller samtliga studenter placerade på grundskola.

Förhandsvalet är att sortera studenterna i alfabetisk ordning. Vill du kan du genom att klicka på kolumnen Kommun, sortera studenterna efter denna kategori. Likadant kan du göra med övriga kolumner.

Genom att klicka på Visa studenter får du fram en lista med studenter där informationen
som du har valt att visa blir synlig. Klicka på Spara val om du vill kunna återvända till samma lista om du ska arbeta med andra funktioner i portalen.

Listorna kan exporteras till Excel och PDF.
 
229Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt