Se maskinöversättning på 

Installationsrutin - Inventeringstjänsten

Beskrivning

Nedan information gäller endast för datorer som ej är anslutna till Arbetsplatstjänsten och avser hjälpa dig vid installation av SU-klienten. SU-klienten är en programvara som installeras på de datorer och servrar som ska inventeras. SU-klienten skickar information till en databas som sedan gör det möjligt att få inventeringsinformation gällande hårdvara (datorer och servrar) och mjukvara (programvaror) i det inventeringsverktyg som Inventeringstjänsten ger dig tillgång till.

Beställning och installation

Efter du har lagt en beställning på Inventeringstjänsten kommer du att få en installationsfil från IT-avdelningen (ex. MSI för installation på Windows klienter).

OBS! SU-klienten är unik för din institution, och får därför inte delas med andra institutioner.

Det är att rekommendera att testa installationen på ett fåtal datorer innan en fullständig installation genomförs. Förslagsvis kan du testa att installera på mellan 5-10 datorer.

Eftersom du kommer att få tillgång till inventeringsverktyget vid utbildningstillfället kommer IT-avdelningen att säkerställa, tillsammans med dig, att alla datorer rapporterar in i verktyget som det ska. Nedan följer en kort beskrivning hur förloppet ser ut:

DAG 1
Efter installationen av SU-klienten på datorerna, kommer datorerna att rapportera in till en inventeringsdatabas.

DAG 2
Klockan 05.00 uppdateras informationen i databasen och görs tillgänglig i webbgränssnittet minadatorer.su.se

Om datorerna rapporterar in som de ska, kan du välja att göra en fullständig utrullning före eller efter utbildningstillfället. Det är dock att rekommenderas att några datorer finns tillgängliga i verktyget till utbildningen.

640Visningar
2
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?