Se maskinöversättning på 

Välkommen till Inventeringstjänsten

Den här artikeln syftar till att ge en överskådlig bild av vad som sker efter att du har beställt Inventeringstjänsten. 

Uppstart och utbildning

Efter beställning av tjänsten blir du kontaktad för att boka in ett utbildningstillfälle. Utbildningen tar ca 2 timmar och du kommer då att få inloggningsuppgifter till det inventeringsverktyg som används för tjänsten. Under utbildningen får du också information om verktygets funktionalitet, hur du arbetar i det samt skapar och tolkar rapporter.

Installation (gäller endast datorer ej anslutna till Arbetsplatstjänsten)

För att möjliggöra inventering av datorer och servrar krävs att de har en s.k. SU-klient installerad. SU-klienten är en form av inventeringsklient som föder verktyget med information om hårdvara (datorer och servrar) och mjukvara (programvaror och dess användningsgrad).

Du installerar själv SU-klienten med en installationsfil (exempelvis .msi för Windows) du får tillgång till efter beställning av tjänsten. Mer information finns i artikeln: Installationsrutin - Inventeringstjänsten

Det är bra om du gjort testinstallationen av SU-klienten på ca 5-10 datorer innan utbildningstillfället.

Support m.m.

Inventeringstjänsten erbjuder rådgivning och stöd i frågor om inventeringsdata/rapporter som levereras genom verktyget. I dessa fall, eller om du har andra frågor eller önskemål kring tjänstens innehåll, skapar du ett ärende i Serviceportalen.

I Serviceportalen finns även ett antal artiklar och dokument publicerade och över tid kan det tillkomma fler artiklar samt vissa artiklar och dokument kan komma att redigeras.

Ytterligare utbildningstillfällen kan komma att ges längre fram. Dessa är då kopplade till större uppgraderingar i verktyget eller när ny funktionalitet läggs till i Inventeringstjänsten.

663Visningar
2
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?