Se maskinöversättning på 

Skapa VFU-skola - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

Du som VFU-sekreterare kan skapa och redigera förskolor/skolor i vyn Kommun/stadsdel som ligger utanför samverkansavtalet.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte.

Gör så här:

1. Klicka på pennan framför din lärosätes "kommun"


2. Klicka på Skapa ny skola längst ner på sidan.

3. Fyll i Namn, adress och skolform, börja inmatningen med kommunens namn följt av kolon, så blir det enklare att hitta skolan, när du har skapat flera skolor.

4. Klicka i Aktiv.

5. Klicka på Spara.

6. Klicka på Skapa ny kontakt, för att skapa en kontaktperson.

7. Klicka på Spara.

8. Det går inte att ta bort en skola som är skapad, men du kan klicka ur Aktiv för att skolan inte ska visas.


Relaterade artiklar
För information om hur du placerar studenter och gör tilläggsplaceringar, se artikeln Placera VFU-student - VFU-portalen - Lärosätesanställda
För information om hur du skapar handledare, se artikeln Skapa VFU-handledare - VFU-portalen - Lärosätesanställda

200Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt