Se maskinöversättning på 

Studentkortet - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

Du kommer till studentkortet när du klickar på en students namn i portalen, eller söker på studenten i sökrutan längst upp till höger.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör, VFU-sekreterare och VFU-kontakt på lärosäte

Gör så här:

På studentkortet ser du vilket lärosäte studenten tillhör, personnummer och kontaktkuppgifter. På studentkortet finns även information om studenten är aktiv eller ej. En student räknas som aktiv om studenten inte har:

- studieavbrott
- studieuppehåll
- tagit examen

Informationen om studieavbrott, studieuppehåll och examen hämtas från Ladok.

Under rubriken Placeringar - termin XX finns information om studentens placering, om hen är registrerad på någon VFU-kurs, eventuella kommentarer som är inlagda under VFU-kurser.

Under rubriken Antagningar syns studentens programantagning och eventuell inriktning. Har studenten gjort ett studieavbrottet så anges datumet här efter respektive program. Informationen hämtas från Ladok.

Under rubriken Kursregistreringar anges alla kurser som studenten har varit registrerad på, även de kurser som inte innehåller VFU. Genom att klicka på kurskoden till en VFU-kurs kommer du till den kursplanen, om du har lagt in länken i vyn VFU-kurser.

Under rubriken Placeringshistorik visas var studenten har varit placerad tidigare, datum för placeringar samt vem som har placerat studenten.

Det finns möjlighet att lägga in information på studentkortet på tre ställen: 

  • Kommentarer (Visas ej för studenten)
  • Information (Visas för studenten)
  • Placeringsnotering


Du lägger in information genom att klicka på redigeringspennan. Tänk på att ta bort information som inte är aktuellt.Relaterade artiklar
För information om hur du lägger in påminnelser, se artikeln Påminnelser - VFU-portalen - Lärosätesanställda
För information om hur du placerar studenter och gör tilläggsplaceringar, se artikeln Placera VFU-student - VFU-portalen - Lärosätesanställda
För informaion om hur du lägger in VFU-kurser, se artikeln Skapa VFU-kurser - VFU-portalen - Lärosätesanställda

179Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt