Se maskinöversättning på 

Placera VFU-student - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

Det finns tre sätt att placera VFU-studenter, i vyn Placering i skola, Studentkortet samt i vyn Automatisk placering. I Placering i skola och på Studentkortet placeras studenterna enskilt under vilken termin som helst i utbildningen. I Automatisk placering matchas de studenter som är aktuella för VFU I efter ämne/inriktning och restid med de platser kommunerna har lagt in i Platser per ämne. För att automatisk placering ska vara möjlig måste studenterna vara antagna med en inriktning i Ladok.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte.

Gör så här:

studentkortet under rubriken Huvudplacering:

1. Ändra studentens nuvarande placering, genom att klicka på pennan till höger. Du kan då ändra kommun, skola och handledare. Du kan även göra en notering under Information på studentkortet genom att klicka på pennan till vänster.

2. Klicka på kalendersymbolen till höger för att lägga in det datum placeringen ska visas för studenten. Läggs ingt datum in blir placeringen synlig för studenten omgående. Om kalendersymbolen är grå innebär det att studenten inte kan se sin placering ännu. Klicka på kalendersymbolen för att se vilket datum placeringen blir synlig för studenten.

Under rubriken Tilläggsplaceringar kan du förlägga en VFU-kurs eller en del av VFU-kursen på en annan kommun eller skola. Studenten måste vara registrerad på en VFU-kurs aktuell termin för att detta ska fungera.

1. Klicka på Lägg till bredvid Tilläggsplaceringar.

2. Välj vilken VFU-kurs som du vill göra en tilläggsplacering på.

3. Välj Hela kursen eller Del av kursen

4. Om du väljer Del av kursen klickar du på kalendersymbolen vid start- och slutdatum. Observera att datumen måste ske inom intervallen för kurstiden.

5. Välj vilken kommun/stadsdel samt skola som studenten ska tilläggsplaceras på.

6. Klicka på Spara.

I vyn Placering i skola:

1. Oplacerade studenter i kommunen/stadsdelen syns till höger under rubriken Oplacerade studenter. Från scrollistan kan du välja att enbart söka ut vissa program. Studenter som läser på de gamla lärarutbildningarna blir dock sorterade utan ämne.
 
Studenterna är sorterade efter det lärosäte de är antagna vid. Genom att klicka på den gröna pilen bredvid lärosätesloggan fälls listan med oplacerade studenter ut. Du kan välja att filtrera listan med oplacerade studenter på kommun/stadsdel, om du har behörighet till flera områden. Du kan även välja att sortera listan efter skolform. För att välja flera skolformer, tryck ctrl-tangenten och klicka.

2. Du kan placera en student genom att klicka och dra studenten till en förskola eller skola i listan till höger. På samma sätt gör du om du vill flytta en student från en förskola/skola till en annan. Förflyttningarna syns på studentkortets historik, men är enbart synligt för lärosätes- respektive kommunanställda.

I vyn Automatisk placering:

1. Automatisk placering måste föregås av en SL-körning mot VFU-portalen av IT-avdelningen på Stockholms universitet. Datum för automatisk placering måste alltså först förankras hos portalvfu@su.se

2. Klicka på Redigera programlista i markera det/de program som ska vara föremål för automatisk placering

3. Klicka i det program (ett i taget) under Tillgängliga program och fyll i publiceringsdatum. Publiceringsdatum är det datum då VFU-placeringarna syns för studenterna i VFU-portalen/VFU-portföljen

4. Klicka på Generera placeringsförslag

5. Klicka på Visa lista över placeringsförslag. Det kan dröja en stund innan programmet som du valt att placera automatiskt kommer upp i listan

6. Klicka på ditt användar-ID för att visa resultatet av sökningen

7. Du får nu upp en lista med placeringsförslag. Ta tag i en student för att se hur lång resväg studenten ha från sin bostadsadress till kommunens mittpunktsadress med SL-trafiken. Du kan inte se hur lång resväg studneter som inte bor i närheten av SL har till kommunen

8. Klicka på Spara om du behöver lämna förslaget innan du har publicerat det

9. När du är nöjd med förslaget klickar du på Publicera. Studenterna syns då som oplacerade hos respektive kommun

10. Ta fram en studentlista för att kontrollera att alla studenter som har blivit automatiskt placerade är kommunplacerade. Om det fortfarande finns oplacerade studenter beror det troligtvis på att de haft en placering tidigare som de är avplacerade ifrån. Du kan då se om det fortfarande finns tillgängliga platser kvar som passar studenten i Platser per ämne och placera studenten manuellt på studentkortet.


Relaterade artiklar
För att koppla en VFU-student till en VFU-handledare, se artikeln Koppla VFU-student till VFU-handledare - VFU-portalen - Lärosätesanställda

299Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt