Se maskinöversättning på 

Startsidan - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

Startsidan visar både framtida och historiska händelser som kan vara intressanta ur placeringsperspektiv.
Klicka på rubriken för att få fram mer information.

Preliminära placeringar Studenter som är preliminärplacereade.
Preliminära placeringar - Returer Studenter som kommunerna har returnerat.
Oplacerade studenter Studenter som inte är placerade i någon kommun.
Information Studenter som tagit studieavbrott eller gjort studieuppehåll.

Till vänster finns ett menyträd genom vilket du navigerar mellan portalens olika funktioner.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

136Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt