Se maskinöversättning på 

Lägga in tillgängliga platser - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

I Platser per ämne lägger lärosätena in platsbehovet för program och ämnen inför kommande termin och kommunen lägger sin platstillgång.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare

Gör så här:

1. Gå till Platser per ämne under rubrikern Planering

2. Välj aktuell termin i scrollistan.
3. klicka på pilen till vänster om stadsdelen/kommunen och får då fram samtliga platsbeställningar för just den kommunen/stadsdelen.

4. Den röda siffran bredvid boxarna anger det antal som respektive lärosätena har önskat i respektive inriktning. Du svarar på lärosätenas beställning genom att skriva in antingen lika många platser som lärosätet har önskat, eller färre i de vita boxarna. Skriv "0" i rutan om du vet att ni inte kan erbjuda någon plats. Du kan även mata in fler platser än lärosätet har beställt.


5. När du trycker på F5 uppdateras siffrorna och du ser differensen mellan de platser lärosätet har beställt och de platser kommunen/stadsdelen har erbjudit. Genom att klicka på Differens ser du den totala differensen för alla inriktningar vid varje lärosäte.

Listorna kan exporteras till Excel och PDF.


Relaterade artiklar
För information om förläggningen av lärosätenas VFU-tider, se artikeln VFU-schema - VFU-portalen - Kommunanställda

407Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?