Se maskinöversättning på 

Sök VFU-handledare - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

I vyn VFU-handledare under rubriken Placering kan du du söka bland VFU-handledarna som finns upplagda i VFU-portalen i den kommun/stadsdel som du har behörighet till.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare och skolsamordnare

Gör så här:

När du filtrerar handledare väljer du vilka handledare du vill söka på. Valbar är alltid förbockad som aktiv, vilket innebär att handledaren är möjlig att koppla på studenter. Du kan avgränsa sökningen genom att endast välja de som har handledarutbildning  Du kan även söka på ett specifikt namn, e-postadress alternativt välja handledare för specifika ämnen/inriktningar.

Klicka sedan på Sök och en lista på de handledare som stämmer in på de alternativ som du har valt kommer att visas.Listorna kan exporteras till Excel och PDF.

När du klickar på en handledare får du fram den information om utbildning, studenter, skola etc. som finns inlagd i VFU-portalen.

Relaterade artiklar
För information om hur du skapar nya VFU-handledare, se artikeln Skapa VFU-handledare - VFU-portalen - Kommunanställda

För information om hur du tar bort en VFU-handledare, se artikeln Ta bort VFU-handledare - VFU-portalen - Kommunanställda

För information om hur du kopplar studenter till en VFU-handledare, klicka på Koppla VFU-student till VFU-handledare - VFU-portföljen - Kommunanställda

288Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?