Se maskinöversättning på 

Ändra kontaktuppgifter på skola - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

I vyn Placering i skola kan du ändra kontaktuppgifter till förskolor och skolor i de kommuner/stadsdelar du har behörighet till.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare och skolsamordnare i kommun

Gör så här:

I Vyn Placering i skoIa under rubriken Placering har du en lista över skolor. Klicka på en skola och då visas information om vilka studenter som är placerade på förskolan/skolan. Klickar du på Visa skolans kontaktuppgifter får du information om kontaktpersoner på skolan och du kan även ändra informationen här. Klickar du på Visa skolans handledare får du information om vilka handledare som är inlagda i VFU-portalen och kopplade till skolan


Relaterade artiklar
För information om hur du skapar handledare, se Skapa VFU-handledare - VFU-portalen - Kommunanställda

321Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?