Se maskinöversättning på 

Ändra kontaktuppgifter - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

I vyn Placering i skola kan du ändra kontaktuppgifter till förskolor och skolor i de kommuner/stadsdelar du har behörighet till.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare och skolsamordnare i kommun

Gör så här:

I listan över skolor kan du välja att klicka på den gröna pilen bredvid skolans namn och får då information om vilka studenter som är placerade på förskolan/skolan. Klickar du på Visa skolans kontaktuppgifter får du information kontaktpersoner på skolan och du kan även ändra informationen här. Klickar du på Visa skolans handledare får du information om vilka handledare som är inlagda i VFU-portalen och kopplade till skolan


Relaterade artiklar
För information om hur du skapar handledare, se Skapa VFU-handledare - VFU-portalen - Kommunanställda

234Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt