Se maskinöversättning på 

VFU-schema - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

I menyvalet VFU-schema, som också är publikt, får du en överblick över tiderna för alla VFU-kurser som respektive lärosäte har rapporterat in i portalen innevarande termin.

VFU-schemat är publikt och kan ses även om du inte är inloggad i VFU-portalen.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare, skolsamordnare och tittbehörighet i kommun

Gör så här

Välja lärosäte och termin i scrollistan. Du kan även välja att se VFU-schemat i textformat, kurserna visas då i bokstavsordning efter kursnamn.

En tidslinje över aktuell termin visas nu med veckor och dagar. Innevarande vecka och dag är markerat med röd färg på tidslinjen. För att se ett specifikt programs VFU-kurser väljer du ett program i scrollistan.

Du kan välja att visa ett program i taget, eller flera samtidigt, från samma eller flera olika lärosäten. Det innebär att du t.ex. kan se alla förskollärarprogram från både Södertörns högskola och Stockholms universitet samtidigt. Tänk på att samma lärosäte kan ha flera olika programkoder för samma program. Du måste då välja alla programkoder för programmet för att VFU-schemat ska kunna visa samtliga terminer i programmet.

För att byta till en annan termin klickar du på termin i scrollistan. De val du har gjort följer då med till nästa termin. För att ta bort ett program klickar du på krysset på programmet.

 
Genom att klicka på en kurs får du fram kursspecifik information. Klickar du på Visa kursplan kommer du till kursplanelänken.

Det finns kurser som inte har några bestämda VFU-tider inlagda, där VFU:n görs i samråd med handledaren. Dessa kurser har streckade kantlinjer med texten Ej schemalagd.

Tomma terminer betyder att studenterna på valt program inte har någon VFU dessa terminer.
 
Ljusare färg i VFU-perioderna betyder att det inte är någon VFU dessa dagar. Det kan bero på att utbildningen sker på Campus, att det är skollov eller att helgdagar infaller. Det kan också bero på att VFU-kursen är uppdelad i två perioder på terminen.

Du kan konvertera VFU-schemat till PDF eller Excel.

284Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?