Se maskinöversättning på 

Studentlistor - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

Som kommunanställd kan du välja att visa studenter som är kopplade till de kommuner/stadsdelar som du har behörighet till.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare, skolsamordnare och tittbehörighet i kommun.

Gör så här:

Du kan välja att filtrera studenterna på Antagningstermin och Placeringstermin.


Sökalternativet Skolformer gör det möjligt att göra utsökningar på specifika studentgrupper. Skolform utgår från var studenterna är placerade. Är ämneslärarstudenter med inriktning mot gymnasiet placerade på åk 7-9 kommer dessa inte att visas när du söker ut gymnasiet som skolform. Detsamma gäller samtliga studenter placerade på grundskola.


Om du klickar på Visningsalternativ har du möjlighet att välja mellan att visa studenter med olika status och du kan även välja att visa fler kolumner i listan, till exempel status, e- postadress, lärosäte osv.


Genom att klicka på Visa studenter får du fram en lista med studenter och kolumner med de val som du har gjort. Klicka på Spara val om du vill kunna återvända till samma lista om du ska arbeta vidare i portalen.

Förhandsvalet är att sortera studenterna i alfabetisk ordning. Vill du kan du genom att klicka på kolumnen Lärosäte, sortera studenterna efter denna kategori i stället. Likadant kan du göra med övriga kolumner.

Listorna kan exporteras till Excel och PDF.

367Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?