Se maskinöversättning på 

Redigera Kommun/stadsdel - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

Menyvalet Kommun/stadsdel syftar till att ge information utåt om kommunens VFU-verksamhet samt kontaktinformation. Denna sida är publik och kan nås av personer som inte är inloggade i VFU-portalen.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare i kommun.

Gör så här:

Du kommer till redigeringsläge genom att klicka på pennan framför den kommun/stadsdel du vill redigera. Det finns bara en penna framför den/de kommuner du har behörighet att redigera.


Klicka i rutan för beskrivning för att skriva en text om din kommun. Om du vill lägga in en länk i texten, markera texten som ska gå att länka och klicka på länksymbolen i menyfältet. Skriv webbadressen direkt i redigeringsrutan. Om texten klipps ut från annan källa och klistras in kan formateringen bli skev.


Under Adress till kommunens/stadsdelens knutpunkt anges kommunens mittpunktsadress. Mittpunktsadressen är en förutsättning för den automatiska matchningen. Studenterna matchas utifrån hur lång resväg det tar att resa med SL mellan mittpunktsadressen och studentens bostadsadress. Adressen går att korrigera vid behov.


Klicka på Browse i rutan Profilbild för att ladda upp en bild från din dator som blir synlig för alla som går in på kommunens sida i portalen.


Klicka på Browse under Dokument för att ladda upp dokument som är relevanta för kommunen/stadsdelen.


Under VFU-samordnarens kontaktuppgifter lägger du in dina och ev. övriga VFU-samordnare i kommunens kontaktuppgifter. De blir då synliga för alla användare, på lärosäten och för studenter som har behörighet till VFU-portalen.


Klicka på Skapa ny skola längst ner under rubriken Skolor. Fyll i förskolan/skolans namn, ange skolform, samt adress. Tryck därefter på Spara.


Skolans adress visas både på Studentkortet och Placering i skola. Studenten kan även se

skolans adress och kontaktuppgifter i sin vy.


För att lägga till information om kontaktperson tryck på Skapa ny kontakt. Fyll i efterfrågad information och tryck på Spara.

För att ta bort en skola bockar du ur rutan Aktiverad. Det går inte att ta bort en skola på något annat sätt.

209Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?