Se maskinöversättning på 

Placera VFU-student - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

Det finns två sätt att placera VFU-studenter, dels i vyn Placering i skola och dels på Studentkortet

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare och skolsamordnare i kommun

Gör så här:

studentkortet under rubriken Huvudplacering:

1. Ändra studentens nuvarande placering, genom att klicka på pennan till höger. Du kan då ändra skola och handledare.
2. Om kalendersymbolen till höger är grå innebär det att studenten inte kan se sin placering ännu. Klicka på kalendersymbolen för att se vilket datum placeringen lir synlig för studenten.
Du kan även göra en notering under Placeringsnotering på Huvudplaceringen på studentkortet.

Under rubriken Tilläggsplaceringar kan du förlägga en VFU-kurs eller en del av VFU-kursen på en annan skola. Studenten måste vara registrerad på en VFU-kurs aktuell termin för att detta ska fungera.

1. Klicka på Lägg till bredvid Tilläggsplaceringar.

2. Välj vilken VFU-kurs som du vill göra en tilläggsplacering på.

3. Välj Hela kursen eller Del av kursen
4. Om du väljer Del av kursen klickar du på kalendersymbolen vid start- och slutdatum. Observera att datumen måste ske inom intervallen för kurstiden.

5. Välj vilken kommun/stadsdel samt skola som studenten ska tilläggsplaceras på.

6. Klicka på Spara.

Du kan även placera studenter i vyn Placering i skola:

1. Börja med att välja kommun/stadsdel, om du har tillgång till flera områden.

Oplacerade studenter i kommunen/stadsdelen syns till höger under rubriken Oplacerade studenter. Från scrollistan kan du välja att enbart söka ut vissa program. Studenter som läser på de gamla lärarutbildningarna blir dock sorterade utan ämne. Asterisk vid studentens namn innebär att studenten aldrig tidigare har varit placerad i någon kommun inom samverkansavtalet.

2. Du kan placera en student genom att klicka och dra studenten till en förskola eller skola i listan till höger. På samma sätt gör du om du vill flytta en student från en förskola/skola till en annan. Förflyttningarna syns på studentkortets historik, men är enbart synligt för lärosätes- respektive kommunanställda.


Relaterade artiklar
För att koppla en VFU-student till en VFU-handledare, se artikeln Koppla VFU-student till VFU-handledare - VFU-portalen - Kommunanställda

470Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?