Se maskinöversättning på 

Studentkortet - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

Du kommer till studentkortet när du klickar på en students namn i portalen, eller söker på studenten i sökrutan längst upp till höger.

På studentkortet ser du vilket lärosäte studenten tillhör, personnummer och kontaktkuppgifter.  På studentkortetfinns även information om studenten är aktiv eller ej. En student räknas som aktiv om studenten inte har:

- studieavbrott
- studieuppehåll
- tagit examen

Informationen om studieavbrott, studieuppehåll och examen hämtas från Ladok och det är de olika lärosätena som registrerar detta.

Under rubriken Placeringar - termin XX finns information om studnetens placering, om hen är registrerad på någon VFU-kurs, eventuella kommentarer som t.ex. trepartssamtal eller vem som är kursansvarig lärare.

Under rubriken Antagningar syns studentens programantagning och eventuell inriktning. Har studenten gjort ett studieavbrottet så anges datumet här efter respektive program.

Under rubriken Kursregistreringar anges alla kurser som studenten har varit registrerad på, även de kurser som inte innehåller VFU. Genom att klicka på kurskoden till en VFU-kurs kommer du till den kursplanen.

Under rubriken Placeringshistorik visas var studenten har varit placerad tidigare, datum för placeringar samt vem som har placerat studenten.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare, skolsamordnare och VFU-kontakter i kommun


Relaterade artiklar
För information om hur du lägger in påminnelser, se artikeln Påminnelser - VFU-portalen - Kommunanställda
För information om hur du placerar studenter och gör tilläggsplaceringar, se artikeln Placera VFU-student - VFU-portalen - Kommunanställda

205Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?