Se maskinöversättning på 

Se students uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Handledare

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för handledare

Gör så här

För att kunna läsa en uppgift som studenten har fått:


1. Klicka på uppgiftens rubriks så öppnas uppgiftsfönstret


2. I den övre delen av uppgiftsfönstret syns uppgiften som kursansvarig/kurslärare har tilldelat studenten


3. I den nedre delen av fönstret ses studentens (uppgifts-)svar

 

Bredvid uppgiftens rubrikrad visas symbol för vilken status en uppgift har. I exemplet ovan visas symbolen för inlämnad, vilket betyder att studenten har lämnat in uppgiften. Innan en uppgift är inlämnad kan handledare, kursansvariga och kurslärare inte se uppgiften.


I den nedre delen av uppgiftsfönstret finns kompletterande information såsom exempelvis datum, tid och klockslag för när studenten lämnade in uppgiftssvaret.


Behöver en uppgift kompletteras kan kursansvarig/kurslärare låsa upp studentens uppgift för komplettering. Då kan studenten redigera uppgiften igen. När studenten har kompletterat uppgiften och lämnat in den till kursläraren, visas kompletteringsdatum längst ner i fönstret.

Relaterade artiklar

För infomation om vilka olika statussymboler kursläraren kan sätta på studentens inlämnade uppgiftssvar, se artikeln Status på students uppgift - VFU-portföljen 2.0 - Studenter

515Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?