Se maskinöversättning på 

FAQ - Projekthantering

För mer information om Projekthantering, vilken målgrupp den riktar sig till och kostnad, se
Tjänstebeskrivning.


Hur loggar jag in i Projekthantering

Se denna artikel Logga in i Projekthantering

Jag kan inte logga in med mitt universitetskonto.

Om du sedan tidigare har ett konto i Projectplace kopplat till din @su.se-adress så skapas det inget nytt konto och du skickas inte automatiskt till universitetskontoinloggningen (SSO).  För att koppla ditt användarkonto till inloggning med universitetskonto (SSO) behöver du logga in en gång med ditt gamla Projectplace-lösenord.
Om du inte kommer ihåg ditt lösenord så kan du ändra det via funktionen, 'Glömt lösenord?' under login-fältet. Då kommer du att få instruktioner på hur du ändrar ditt lösenord.

Vad händer med Projekthantering-kontot när jag slutar min anställning eller inte längre behöver mitt konto?

Material i Projekthantering som ska bevaras måste därför sparas till en annan plats innan du slutar eller avslutar ditt konto.

Vilka kan jag samarbeta med i Projekthantering?

Personer du bjudit in till ditt projekt; det kan vara både medarbetare vid Stockholms universitet, och externa personer.
Du väljer själv vilken behörighetsnivå personer du bjuder in ska ha.
Ingen debitering sker för externa personer som du bjuder in till projektet.
För externa projektdeltagare, ansvarar du för att det skrivs/finns ett sekretessavtal innan du bjuder in deltagaren.
När du bjuder in externa projektdeltagare till ditt projekt är det din uppgift att säkerställa att e-postadressen är till rätt person. Detta för att att säkerställa att obehöriga personer inte får tillgång till projektinformation som tillhör universitetet.

Vem ansvarar för att sekretessinformation ges om sekretessbelagda handlingar delas?

Om en projektmedlem lagrar sekretessbelagda handlingar  i tjänsten ansvarar denne för att projektets medlemmar tar del av sekretessinformation, se nedan

Delning av information via projekthanteringsverktyget innebär att du kan komma att ta del av uppgifter som hos Stockholms universitet omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Sekretess och tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att röja eller utnyttja uppgifter vare sig det sker muntligt eller på annat sätt. Det är inte heller tillåtet att röja uppgifter för kollegor som inte har behov av uppgift. Brott mot tystnadsplikt är straffbelagt enligt brottsbalken 20 kap 3 §.

Gör universitet backup av Projekthantering?

Universitetet gör inte backup på filerna i Projekthantering, det gör Projectplace.

Kan man göra egen backup av sitt projekt som hamnar någon annanstans än hos Projectplace?

Ja, man kan spara ner vissa delar av ett projekt lokalt.  Mer information om detta i Projectpedia
(OBS informationen finns endast på engelska)

Konversationer som görs i Projekthantering, sparas dessa någonstans?

Ja, konversationer går att ladda ner. Mer information om detta i Projectpedia

Vilka dokument ska arkiveras när man avslutar projektet?

När du startar projektet ska en bevarandeplan upprättas, där det framgår vilka dokument som ska bevaras respektive gallras när projektet stängs och tas bort från Projectplace.

Vem kan komma åt mina filer i Projekthantering?

Dokument som finns i Projekthantering kan nås av de personer som du bjudit in till ditt projekt eller gett tillgång till dokument i projektet.

Vad händer när jag tar bort en/flera fil/-er?

När du tar bort en fil flyttas filen till papperskorgen. Filerna ligger kvar i papperskorgen tills du själv tömmer den eller tills ditt konto avslutas.

Användare byter institution?

Om en användare byter institution/avdelning så ska de beställa det via formuläret

Byte av Institution/avdelning Projekthantering

Om jag laddat upp exempelvis ett Word-dokument i Projekthantering, kan flera personer arbeta i samma dokument och allas ändringar sparas i en version?

  • När man jobbar med dokument i Projekthantering måste man antingen använda en av Projectplace’s desktop-appar och på så vis arbeta med dokument direkt i PP eller så laddar man ner dokumenten lokalt. I båda fallen kan endast en användare i taget göra ändringar i ett och samma dokument.
  • När man använder en av PP:s desktop-appar låses dokumentet automatiskt när man väljer att redigera i det.
  • Sparar man däremot ner dokumentet lokalt måste man först låsa det manuellt för att försäkra sig om att ingen annan användare redigerar samma dokument.

Finns tjänsten på andra språk än svenska och engelska?

Ja, tjänsten finns i 8 språk, nämligen:; spanska, franska, nederländska, tyska, engelska, svenska, danska och norska.

Vad händer med data som jag laddat upp i mina projekt om Projectplace går i konkurs eller avtalet mellan SU och Sunet sägs upp?

Projectplace har garantier som gör att vid en konkurs så finns data tillgängligt i minst ett år, men Projectplace ägare ser inte att detta skulle kunna inträffa.

Hur mycket data kan man lagra i tjänsten (obegränsat)?

Det finns egentligen ingen begränsning, däremot kan systemet bli långsammare i väldigt stora projekt.

Kan man importera egna to-do-lists i Projekthantering?

Nej, det går inte att importera to-do-lists.

Går det att integrera med Outlook?

Ja, det går att integrera med Outlook, mer information om detta i Projectpedia

928Visningar
2
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?