Kategorier /Administration / Projekthantering / Skapa projekt i Projekthantering
Se maskinöversättning på 

Skapa projekt i Projekthantering

Beskrivning

Artikeln innehåller tips om hur du förbereder ett projekt i Projekthantering. 

OBS! Du måste vara administratör för projektet för att göra de flesta av åtgärderna nedan.


Produkt och version

Projectplace via SUNET


Tips

 • Skapa ett nytt projekt
  Välj Nytt projekt i Projektmenyn för att skapa en arbetsyta där du kan kommunicera, samarbeta, lagra projektrelaterad dokumentation, tidplan, men även följa upp tasks för att nå projektets mål.
   
 • Beskriv projektet
  Klicka på redigera i projektbeskrivningsytan i överblicken för att uppdatera projektbeskrivningen. Det är ett utmärkt sätt att ge projektgruppen, styrgrupp och andra intressenter en gemensam syn på verksamhetens mål, syfte och förväntat resultatet av projektet.

 

 • Skapa en övergripande plan
  Låt inte projektmedlemmarna vara osäkra på datumet för nästa leverans. Gå till fliken Plan för att skapa en tidslinje och ge alla inblandade en uppdaterad och alltid tillgänglig representation av de stora viktiga datum och resultat för projektet.

 

 • Ställ in rättigheter
  Öppenhet mellan projektets intressenter är en nyckel för ett lyckat projekt. Om du behöver begränsa åtkomsten till vissa saker i projektet, är det en bra idé att göra detta innan du bjuder in medlemmar. Du kan begränsa åtkomsten till verktyg samt till mappar och dokument.

 

 • Förbered dokumentstrukturen
  Innan du bjuder in medlemmar till projektet är det bra att skapa en mappstruktur för projektdokumentation, det gör du i Dokumentverktyget. Säkerställer du en god struktur från början är det lättare att den bibehålls när projektmedlemmarna börjar lägga in dokument. Om projektet har medlemmar som inte arvoderas av Stockholms universitet ska behörighet inte ges till mappar / dokument förrän dokumenten är klara och inte längre ses som arbetsdokument utan allmän handling.

 

 • Få ihop laget
  Nu är det dags att lägga till medlemmar till projektet så att arbetet kan börja. Tips! Lägg medlemmar direkt i grupper när du bjuder in dem. Detta är extra användbart när du har ställt in rättigheter till verktyg och mappar.

  När du bjuder in externa personer till projektet via deras e-post, säkerställ att det är rätt e-postadress till personen så att inte du inte bjuder in fel person.


Flera tips 

Webinarier på svenska hos projectplace


Kunskapsbasen hos projectplace


Kan du hitta genom Projectpedia (på engelska).

653Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?