Se maskinöversättning på 

Komplettera uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Student

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för studenter

Gör så här

1. Du ser att uppgiften ska kompletteras om symbolen för komplettering (en pil svängd åt vänster) visas bredvid rubrikraden för uppgiften. 


2. Ändra din text i uppgiftssvaret.

3. Klicka på Lämna in så ditt svar blir synligt för kurslärare och handledare


Relaterade artiklar
För information om hur du skriver uppgiftssvar, se artikeln Skriv uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Student
För information om hur du lämnar in ett uppgiftssvar, se artikeln Lämna in uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Student

358Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?