Se maskinöversättning på 

Bedöma studentens uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

Som kursansvarig/kurslärare kan du bedöma studenternas uppgiftssvar.

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare

Gör så här

1. Gå till en students VFU-portfölj antingen genom studentlistan och klicka på en student eller via Uppgiftsöversikt
2. Klicka på uppgiften så får du fram det inlämnade svaret.

3. Du kan antingen klarmarkera uppgiften genom att klicka på Klar eller välja att Öppna för komplettering
Tips! Du kan ångra klarmarkering om du skulle ha klarmarkerat en uppgift av misstag. Klicka på Ångra klarmarkering. Symbolen för klarmarkerad ändras då till symbolen för inlämnad.

4. Om du öppnar upp för komplettering kan du skriva en kommentar med instruktioner.


Om studenten behöver komplettera uppgiften, eller om inlämningsdatum har passerats och om du som kurslärare godkänner att den lämnas in senare klickar du på Öppna för komplettering

Om studenten är försenad med uppgiftssvaret visas texten Studenten har inte påbörjat uppgiften och senaste inlämningsdatum har passerat.
När du har klickat på Öppna för komplettering så låses uppgiften upp, så studenten kan arbeta med den igen. Symbolen för inlämnad ändras nu till symbolen för öppnad för komplettering. En text visar att uppgiften är öppnad för komplettering samt datum och klockslag och vem som öppnade uppgiften.

När studenten har lämnat in en uppgift visas symbolen för inlämnad igen och du kan klarmarkera den när du anser studentens uppgiftssvar är fullständigt.


Relaterade artiklar
För att se en students portfölj, se artikeln Se students VFU-portfölj - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare
För att se en students uppgiftssvar, se artikeln Se students uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

251Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?