Se maskinöversättning på 

Se students uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

I VFU-portföljen kan du läsa och bedöma studenternas uppgiftssvar under förutsättning att studenten har lämnat in uppgiften.

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare

Gör så här

1. När studenten har lämnat in uppgiften visas denna symbol till höger om uppgiften.2. Klicka på uppgiftens rubrik för att läsa uppgiften.  


Relaterade artiklar

För att se students VFU-portfölj, se artikeln Se students VFU-portfölj - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

För att bedöma en students uppgiftssvar, se artikeln 

För att se kommentera en students uppgiftssvar, se artikeln Kommentera students uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

För att få information om hur du får en översikt över studenternas uppgiftssvar, se artikeln Översikt uppgiftssvar - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

277Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?