Se maskinöversättning på 

Visa studenter - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

Om kursläraren bara vill se studenter som hen ansvarar för klickar kursläraren på studenter och klickar på Visa mina studenter. Kursläraren ser då enbart sina tilldelade studenter.

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare


Relaterade artiklar
För information om hur du fördelar kurslärare på studenter, se artikeln Bemanning av kurslärare - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

153Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt