Kategorier /Undervisning / VFU (verksamhetsförlagd utbildning) / VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare / Lägg till kurslärare på VFU-kurs - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare
Se maskinöversättning på 

Lägg till kurslärare på VFU-kurs - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

Som kursansvarig kan du ge en annan kurslärare möjlighet att vara kurslärare eller kursansvarig på en VFU-kurs.
Om du anger att en kurslärare ska vara kursansvarig på en VFU-kurs så innebär det att den kursläraren kan redigera kursen.

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare

Gör så här

1. Klicka på VFU-kursen som du vill bemanna. 


2. Klicka på pennan vid rubrikraden Kurslärare.


3. Börja skriv namnet på den kurslärare du vill lägga till i fältet Sök kurslärare och klicka därefter på knappen Lägg till.


4. Om kursläraren ska få behörighet kursansvarig ska rutan vid kursansvarig bockas i. 


5. För att ta bort kursläraren, klicka på det röda krysset bredvid namnet.


Relaterade artiklar
För att skapa en ny VFU-kurs, se artikeln Skapa ny VFU-kurs - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare
För bemanning av kurslärare, se artikeln Bemanning av kurslärare - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

206Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt