Se maskinöversättning på 

Behörighet - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

För att kunna logga in i VFU-portföljen behöver du behörighet till VFU-portföljen.  


Det finns olika behörigheter för lärosätesanställda: 

Kursansvarig (Course Director), kan skapa och redigera kurser.

Kurslärare (Course Teacher), ej redigeringsbehörighet men kan bland annat bedöma studenternas uppgifter.

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare

Gör så här:

Instruktioner för anställda vid Stockholms universitet:


1. Ansök om behörighet genom att kontakta din institution


2. Institutionen kontaktar portfoljvfu@su.se som lägger upp rätt behörighet 


3. Följ instruktioner från portfoljvfu@su.se


Instruktioner för anställda vid GIH och Södertörns högskola: 


1. Ansök om behörighet genom att kontakta VFU-administrationen på ditt lärosäte


2. VFU-administrationen kontaktar lärosätets IT-avdelning som lägger upp rätt behörighet samt portfoljvfu@su.se som lägger upp institutionsbehörighet


3. Följ instruktioner från portfoljvfu@su.se 


Relaterade artiklar
För att få infomation om hur du loggar in på VFU-portföljen 2.0, se artiklen Inloggning - VFU-portföljen 2.0 - Lärosäten

1202Visningar
1
© Copyright 2014 - 2021 BMC Software, Inc.

Hjälpte den här artikeln dig?