Kategorier /Datormiljö på SU / Nätverk / Infoblox / Tilldela fast IP-adress i Infoblox (specifik)
Se maskinöversättning på 

Tilldela fast IP-adress i Infoblox (specifik)

Beskrivning

Artikeln visar hur du tilldelar en specifik IP-adress till en enhet i ditt nätverk.


Produkt och version

Infoblox - https://ipam.su.se


Gör så här

1. Gå till Data Management > IPAM.
OBS! Se till att du står i flat view för enklare överblick. Det görs genom att klicka på Toggle flat view.
toggle_flat_view.png

2a. Om du står i default-vyn klicka på önskat nät och gå till steg 3.
Tilldela_en_specifik_IP_adress_i_Infoblox_01.png

2b. Är ett nät redan valt, kontrollera att det är rätt annars klicka på IPAM Home och välj enligt punkt 2a.
Skapa_statisk_host_i_Infoblox_09.png

3. Se till att du står i IP Map-fliken.
Här visas en grafisk representation av ditt nät där varje ruta är en IP-adress.
De oanvända (Unused) IP-adresserna är vita med tunn svart ram.
Skapa_statisk_host_i_Infoblox_10.png

4. Markera en ledig ruta som är Unused, adressen visas nertill.
Tilldela_en_specifik_IP_adress_i_Infoblox_02.png

5. Under Toolbar, klicka på pil ner vid Add och gå till Host > New Host.
Tilldela_en_specifik_IP_adress_i_Infoblox_03.png

6. I fönstret Add Host Wizard Step 1 of 3, välj önskad zon under Select Zone, fyll i Namn, enhetens MAC Address och markera DHCP.
Tilldela_en_specifik_IP_adress_i_Infoblox_07b.png

7. Klicka på Save & Close.
Tilldela_en_specifik_IP_adress_i_Infoblox_05.png

8. I den gula listen upptill, klicka på Restart.
Skapa_statisk_host_i_Infoblox_08.png

9. I Restart Grid Services, klicka på Restart utan att ändra något.
OBS! Om restart inte föreslås måste du göra det manuellt, följ då Manuell DHCP-omstart i FAQ - Infoblox.

610Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?