Se maskinöversättning på 

Skapa dynamisk IP-adress i Infoblox

Beskrivning

Artikeln visar hur du tillgängliggör en dynamisk IP-adress i ditt nätverk.

OBS! IT-avdelningen rekommenderar att du i första hand skapar fasta IP-adresser, se artiklarna:
Tilldela fast IP-adress i Infoblox (nästa lediga)
Tilldela fast IP-adress i Infoblox (specifik)


Produkt och version

Infoblox - https://ipam.su.se


Gör så här

1. Gå till Data Management > IPAM.

OBS! Se till att du står i flat view för enklare överblick. Det görs genom att klicka på Toggle flat view.

toggle_flat_view.png


2a. Om du står i default-vyn klicka på önskat nät och gå till steg 3.

Skapa_dynamisk_IP_adress_i_Infoblox_01.png


2b. Är ett nät redan valt, kontrollera att det är rätt annars klicka på IPAM Home och välj enligt punkt 2a.

Skapa_statisk_host_i_Infoblox_09.png


3. Se till att du står i IP Map-fliken.

Här visas en grafisk representation av ditt nät där varje ruta är en IP-adress.

De oanvända (Unused) IP-adresserna är vita med tunn svart ram.

Skapa_dynamisk_IP_adress_i_Infoblox_02.png


4. Markera önskad IP-adress genom att klicka på en Unused-ruta.


5. Under Toolbar, klicka på pil ner vid Add och gå till Range > IPv4.

Skapa_dynamisk_IP_adress_i_Infoblox_03c.png


6. I fönstret, Add IPv4 Range Wizard step 1 of 4, klicka på Next.


7. I fönstret, Add IPv4 Range Wizard step 2 of 4, fyll i den valda IP-adressen som både Start och End och klicka på Next.

Skapa_dynamisk_IP_adress_i_Infoblox_4.png


8. I fönstret, Add IPv4 Range Wizard> step 3 of 4, markera IPv4 DHCP Failover AssociationKlicka på Select  Association.  Texten ib-prod-dhcp dyker upp. Klicka på Save & Close.

Skapa_dynamisk_IP_adress_i_Infoblox_5.png


9. I den gula listen upptill, klicka på Restart.

Skapa_statisk_host_i_Infoblox_08.png


10. I Restart Grid Services, klicka på Restart utan att ändra något.

OBS! Om restart inte föreslås måste du göra det manuellt, följ då Manuell DHCP-omstart i FAQ - Infoblox.


11. I IP Map, med samma adress markerad, Under Toolbar klicka på pil ner vid Add och gå till Host > New Host.

Skapa_dynamisk_IP_adress_i_Infoblox_9.png


12. I fönstret Add Host Wizard Step 1 of 3, välj önskad zon under Select Zone, fyll i Namn.

OBS! MAC Address-fältet skall vara tomt och DHCP skall inte vara markerad.

Klicka på Save & Close.

Skapa_dynamisk_IP_adress_i_Infoblox_10b.png

510Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?