Se maskinöversättning på 

FAQ - Box (filsynkroniseringstjänst för medarbetare)

Vad är Box?

Box är en filsynkroniseringstjänst som är gemensamt upphandlad av högskolor/universitet i Sverige via SUNET. Box ger dig möjlighet att synkronisera filer mellan datorer, telefoner och läsplattor samt dela ut filer till kollegor och externa medarbetare på ett säkert sätt.

Direktlänk till Box - su.se/box
Artikel -Logga in i Box


Vilka kan använda sig av Box?

Alla medarbetare vid Stockholms universitet.
 

Vad händer med Box-kontot när en medarbetare slutar?

När en medarbetare slutar inaktiveras Box-kontot. Material i Box som ska bevaras måste därför sparas till en annan plats innan medarbetaren slutar.


Hur mycket utrymme får jag på Box?

Du får tillgång till 50 GB utrymme på Box. Ytterligare lagringsutrymme kan beställas via Serviceportalen under Beställning.


Hur stor kan en fil vara?

En fil får max vara 50 GB, se Enterprise (and Digital Suites):

https://support.box.com/hc/en-us/articles/360043697314-Understand-the-Maximum-File-Size-You-Can-Upload-to-Box


Vad händer om jag lägger upp en fil över 5 GB?

Filen kommer inte att synkroniseras till Box. Du måste själv se om filen lagts upp på Box då klienten inte varnar för detta. Använder du Box via webbläsaren får du en varning att det inte går.


Hur många filer kan jag ha i mitt Box konto?

100 000 filer är maxgränsen för antal filer på Box. Men när du kommer upp till volymer på 10 000 filer så blir hanteringen av dessa filer opraktisk och vi rekommenderar att du har max 10 000 filer på Box.


Max antal sparade versioner vid återställning är 100

I den version Stockholms universitet har tillgång till av box kan du återställa de 100 senaste sparade versionerna av en fil.


Vilka kan jag samarbeta med i Box?

Du kan dela ut rättigheter att samarbeta i en katalog i Box till alla med ox-konto, både medarbetare vid Stockholms universitet (som har/kan skapa ett SU-Box-konto) och andra (som har/kan skapa ett gratis-Box-konto). Du väljer själv vilken behörighetsnivå personerna ska ha, t ex kunna redigera filer, ladda upp filer osv. Om du vill dela material med personer som inte har eller vill skaffa Box-konto kan du dela ut en länk till en katalog eller fil istället.


Varför får jag access denied när jag försöker skapa konto/logga in på Box?

Universitetets Box-tjänst kräver att du är medarbetare vid Stockholms universitet. Om du inte är anställd vid universitetet men vill använda Box får du skapa ett privat gratiskonto istället. Om du är anställd och du får detta meddelande, kontakta Helpdesk via kontaktformulär i Serviceportalen.
 

Varför kan jag inte skapa ett gratiskonto på Box med min @su.se adress?

Box-konton som används i tjänsten ska tillhöra Stockholms universitets Box-tjänst, om man försöker skapa ett gratiskonto med en universitetsadress blir man därför hänvisad till su.se/box och inloggning med universitetskonto. Om du vill ha ett gratiskonto på Box för privat bruk får du skapa ett konto med en e-postadress som inte tillhör Stockholms universitet.


Vem kontaktar jag för support av Box för medarbetare på Stockholms universitet?

Du kan hitta svar på många frågor i Box supportguider på http://support.box.com, om inte dessa hjälper dig, kontakta Helpdesk via kontaktformulär i Serviceportalen


Vilken e-postadress ska användas för inloggning i Box?

Den e-postadress du har i personalkatalogen SUKAT, du ser din e-postadress på Kontohantering. Läs om hur du loggar in här.


Vilka filer får jag lägga upp på Box och hur säkert är det?

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som behandlas i en molntjänst, även om du anlitar en montjänstleverantör (med eller utan underleverantörer) för att utföra behandlingen. Molntjänstleverantören som anlitas, inklusive dess underleverantörer, är endast personuppgiftsbiträden. Om Stockholms universitet ska använda sig av en molntjänst för att lagra personuppgifter så förlorar universitetet den faktiska kontrollen över dessa personuppgifter. Det är därför mycket viktigt att man säkerställer att personuppgiftslagen och andra lagar följs vid en sådan behandling av personuppgifter.


Mer information finns här.

Vem kan komma åt mina filer?

Filerna som finns hos Box kan nås av de du delat ut dem till samt de som administrerar tjänsten på universitetet. 


Varför Box och inte andra lösningar som Dropbox, Skydrive, Google drive?

Box är den enda leverantören som har klarat av alla krav som ställdes vid upphandlingen av tjänsten, krav på centraliserad användarhantering, SSO, krypterad lagring, PUL, Safe Harbor, etc. All information kring upphandlingen finns på https://portal.nordu.net/display/SUNETtender/SUNET+Synchronization+Service+tender


Kommer Box-klienten att installeras på datorer med Arbetsplatstjänsten?

Ja, Box-klienten kan installeras på datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten. Du kan beställa installationen av applikationen via kontaktformulär här i Serviceportalen.


På vilka plattformar finns Box?

Box-klienten finns på Windows, Mac, iOS, Windows Phone, Android, Blackberry, Symbian.
 

Varför finns det ingen Linux-klient?

OBS! Stödet för WebDAV i Box upphört 2019-10-25.
 

Varför kan jag inte redigera filer i Box via tjänster som Google apps mm?

Då Stockholms universitet inte har avtal med dessa leverantörer kan vi inte erbjuda integration med sådana tjänster.


Vem ansvarar för filerna i Box?

Du som användare av Box ansvarar för informationen som finns i Box.


Gör universitetet backup på Box?

Universitetet gör inte backup på filerna på Box, du som användare ansvarar för de filer som du har på Box. Borttagna filer finns i Box papperskorg i 90 dagar. Mer information om hur du använder papperskorgen (Trash) finns på följande plats: Using the trash
 

Vad händer när jag tar bort en/flera fil/-er?

När du tar bort en fil så flyttas filen till papperskorgen (Trash). Filerna finns kvar i papperskorgen i 90 dagar.
 

Hur ser finansieringen av Box ut på universitetet?

Denna tjänst finansieras centralt via IT-access.
 

Kommer studenter att få tillgång till Box?

Inte i dagsläget. Studenter kan dock skapa ett gratiskonto på Box om de vill använda Box som verktyg. Du som medarbetare kan också dela ut material från Box till studenter genom att skicka en länk till mappen/filen till dem.
 

Hur säkert är Box?

Kommunikationen till BOX är krypterad med SSL och all information som är lagrad hos Box är krypterad.
 

Vad händer när min anställning upphör?

Din användare i Box är aktiv så länge du står som anställd i SUKAT. Om din anställning upphör kommer din användare i Box att inaktiveras.
OBS! Vi rekommenderar därför att ägarrättigheter delegeras till en annan medarbetare innan anställningen upphör.

3886Visningar
11
© Copyright 2014 - 2021 BMC Software, Inc.

Hjälpte den här artikeln dig?