Kategorier /Datormiljö på SU / Lagring och fildelning / Återläsa borttagen fil i hemkatalogen och gemensamma lagringsytan
Se maskinöversättning på 

Återläsa borttagen fil i hemkatalogen och gemensamma lagringsytan

Beskrivning

Artiklen visar hur du om du av misstag tagit bort en fil eller katalog i hemkatalogen eller den gemensamma ytan kan den återställa den.
 

Det fungerar under dessa förutsättningar:

  • Filen får inte ha ändrats eller tagits bort för mer än två dagar sedan. Om tidigare, kontakta Helpdesk så att återställning kan ske på annat sätt.
  • Filen får inte vara öppen i något program när du återskapar den.


OBS! 

  • När du återställer en fil från en återställningspunkt kan åtgärden inte ångras.
  • Filer som ligger på återställningspunkten är skrivskyddade och går varken att ändra eller ta bort.
  • Återställningspunkter är inte säkerhetskopior som sparas på obestämd tid.
  • Om du återställer en katalog från en återställningspunkt kommer hela katalogen och dess innehåll att återställas. Undvik helst detta.
  • Återställningspunkterna skapas varannan timme mellan kl 08-18, totalt sex återställningspunkter per dag mellan tiderna 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.


Sökvägen till din hemkatalogen

Den nya hemkatalogen kommer du enklast åt via DFS, vilket innebär att du hittar din hemkatalog under denna adress:
\\win.su.se\dfs\home

Är ditt användarnamn till exempel Molle blir sökvägen: \\win.su.se\dfs\home\m\o\molle

I undantagsfall kan det behövas en direkt sökväg, då ska du använda någon av dessa två servrar beroende på användarnamn:
\\fileshare02-p.win.su.se\ 0 - G
\\fileshare03-p.win.su.se\ H - Z

Exempel:
\\fileshare02-p.win.su.se\a\b\abba
\\fileshare03-p.win.su.se\m\o\molle


Produkt och version

PC
MAC
Linux


Gör så här (PC)

1. Högerklicka på katalogen där filen låg och välj egenskaper.

Egenskaper.jpg


2. Välj fliken tidigare versioner och dubbelkicka på det datum och klockslag då filen fanns.
OBS! Undvik knappen återställ!

välj tidpunkt.jpg


Kopiera tillbaka filen


I den högra rutan visas det datum och klockslag som valdes i bilden ovanför. I den vänstra rutan visas hemkatalogen med nuvarande datum och tid. Man ser att det borttagna dokumentet finns i den högra rutan.

Markera fil.jpg


Kopiera filen från den högra rutan, till den vänstra rutan för att få tillbaka den.

Kopiera fil.jpg

Gör så här (MAC)

1. Öppna Gå > Anslut till server.

anslut till server-jpg.jpg


2. Skriv in nätverkssökvägen för din hemkatalog. Avsluta med "/.ckpt". Klicka på anslut.

skriv server-jpg.jpg


3. Dubbelkicka på det datum och klockslag då filen fanns.

välj datum-jpg.jpg

Kopiera tillbaka filen

I den högra rutan visas det datum och klockslag som valdes i bilden ovanför. I den vänstra rutan visas hemkatalogen med nuvarande datum och tid. Du kan se att det borttagna dokumentet finns i den högra rutan.

flyttla fil mac-jpg.jpg


Kopiera filen från den högra rutan, till den vänstra rutan för att få tillbaka den.

flyttla fil mac med pil-jpg.jpg

Gör så här (Linux)

Sökväg för Linux: (* ersätts med den siffra för hemkatalogens sökväg. Kolla punkt 4)

//fs*.win.su.se/home/x/y/användarnamn/.ckpt

798Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?