Kategorier /Datormiljö på SU / Lagring och fildelning / Åtkomst till hemkatalog och gemensam lagringsyta
Se maskinöversättning på 

Åtkomst till hemkatalog och gemensam lagringsyta

Beskrivning

Artikeln visar hur du mappar upp din hemkatalog och din institutions gemensamma lagringsutrymme.

OBS! Byte av universitetets lagringslösning har skett 20200316, vilket innebär att sökvägarna till hemkataloger och gemensamma mappar har ändrats. Den här artikeln visar de nya sökvägarna.

Använder du Arbetsplatstjänsten behöver du inte göra någonting aktivt för att få tillgång till din hemkatalog.
Så här lagrar du dina filer i hemkatalogen på en dator med Arbetsplatstjänsten: Spara filer säkert (PC)
 

Åtkomst till hemkatalog (PC)

Den nya hemkatalogen kommer du enklast åt via DFS, vilket innebär att du hittar din hemkatalog under denna adress:
\\win.su.se\dfs\home

Är ditt användarnamn till exempel Molle blir sökvägen: \\win.su.se\dfs\home\m\o\molle

I undantagsfall kan det behövas en direkt sökväg, då ska du använda någon av dessa två servrar beroende på användarnamn:
\\fileshare02-p.win.su.se\ 0(noll) - G
\\fileshare03-p.win.su.se\ H - Z

Exempel:
\\fileshare02-p.win.su.se\a\b\abba
\\fileshare03-p.win.su.se\m\o\molle


Åtkomst till gemensam lagringsyta - common (PC)

Om du är ansluten till Arbetsplatstjänsten har du även tillgång till ett gemensamt lagringsutrymme (common) i det centrala lagringssystemet. Den gemensamma katalogen finns under:

DFS:
\\win.su.se\dfs\common\*namn*

För er som har betalat för extra utrymme, så hittas de katalogerna under:
\\win.su.se\dfs\commonextra\*namn*


Åtkomst till hemkatalog (MacOS)

1. Öppna Finder 

2. Välj Inställningar/Preferences i Finder-menyn och bocka för Anslutna servrar/Connected Servers

3. Klicka på Gå i Finder-menyn

4. Välj Anslut till Server/Connect to Server

5. Fyll i sökvägen enligt nedan.

Du kan även klicka på plus-tecknet för att lägga till sökvägen som favorit.

Den nya hemkatalogen kommer du enklast åt via DFS, vilket innebär att du hittar din hemkatalog under denna adress:
smb://win.su.se/dfs/home

Är ditt användarnamn till exempel Molle blir sökvägen: smb://win.su.se/dfs/home/m/o/molle

I undantagsfall kan det behövas en direkt sökväg, då ska du använda en av dessa två servrar:
smb://fileshare02-p.win.su.se/ 0(noll) - G
smb://fileshare03-p.win.su.se/ H - Z

Exempel:
smb://fileshare02-p.win.su.se/a/b/abba
smb://fileshare03-p.win.su.se/m/o/molle

Åtkomst till gemensam lagringsyta - common (MacOS)

Om du är ansluten till Arbetsplatstjänsten har du även tillgång till en gemensam area (common) i det centrala lagringssystemet. Den gemensamma katalogen finns under:

DFS:
smb://win.su.se/dfs/common/*namn*

För er som har betalat för extra utrymme, så hittas de katalogerna under:
smb://win.su.se/dfs/commonextra/*namn*


Linux + kerberos


Vid montering i Linux (cli) krävs följande paket (debians namn): heimdal-clients,keyutils och cifs-utils.
Det krävs också att du har gjort kinit användarnamn.

Verifiera med klist.

Monteringskommandot ska se ut så här:
mount.cifs //fileshare02-p.win.su.se/a/l/alla12345 /mnt/utdelat/ -o user=alla12345,vers=3.0,sec=krb5

Anta att användarnamnet är alla12345.
Monterings formel blir då följande:
mount.cifs //fileshare02-p.win.su.se/a/l/alla12345 /mnt/utdelat/ -o user=alla12345,vers=3.0,sec=krb5

Då det krävs högre rättigheter för att montera en delad katalogen, är vi tvungna att använda sudo, innan i formeln.
Detta förvirrar systemet då din krb5-tickets är knuten till din användare.

När du exekverar med sudo som är knuten till userid:0 (root) så kommer du få mount error(126): Required key not available.
Kort förklarat, du använder en annan identitet.

Du kan få fram din userid genom att köra kommandot (id) i din terminal.
Min id är 1000 medan din kan vara 1205 eller 3000. Genom att lägga till följande option i vår formel, cruid=1000 så förstår systemet lättare vems nyckel den ska använda vid autentiseringen. 

Den korrekta formeln blir då:
sudo mount.cifs //fileshare02-p.win.su.se/a/l/alla12345 /mnt/utdelat/ -o user=alla12345,vers=3.0,sec=krb5,cruid=1000

5729Visningar
9
© Copyright 2014 - 2021 BMC Software, Inc.

Hjälpte den här artikeln dig?