Se maskinöversättning på 

Regler för lösenord till universitetskontot

Beskrivning

Detta dokument beskriver hur du ska välja lösenord för ditt universitetskonto och innehåller generella tips för lösenord i allmänhet.
 

Artikeln som visar hur du byter lösenord hittar du här: Byt lösenord på universitetskonto


Målet med ditt lösenord är att ingen ska kunna gissa sig till det, varken manuellt eller med hjälp av avancerade datorprogram.


Ju enklare lösenord desto snabbare och enklare kan det gissas. Om ditt lösenord kommer i orätta händer kan obehöriga komma åt din e-post, dina dokument och Stockholms universitets datorresurser. Stulna konton kan även användas för olika typer av missbruk där man vill dölja sin riktiga identitet och istället lägga skulden på kontoinnehavaren.

Regler för lösenord

Vi använder oss av olika tekniker för att avgöra om ett önskat lösenord är starkt nog för att få användas på Stockholms universitet. Längden är det som är mest avgörande och därför har vi ett krav på minst 10 tecken, men välj gärna ett längre lösenord än så (Max 100 tecken).
Utöver längd finns det inga hårda krav på ett visst antal olika teckentyper eller begränsningar på typer av tecken.
Försöker du välja ett osäkert lösenord kommer systemet säga ifrån. Skulle du få problem med bytet så testa igen med ett längre och/eller mer komplicerat lösenord.

Godkända tecken för att använda i ett lösenord: A-Za-z0-9~!@#$%^&()_+-*/={}[]|\:;'",.?

Exempel:

Okomplicerat och lättare att gissa:

Sommar2

Lite mer komplicerat och lite svårare att gissa:

SommarenErSolig

Mer Komplicerat och mycket svårare att gissa:

SommarenErSoligKulBadboll


Använd inte samma lösenord på flera ställen!

Generella tips och riktlinjer för lösenord

  • För att komma ihåg sitt lösenord kan man skriva ned lösenordet och förvara detta på ett bra sätt. Tänk på att ett nedskrivet lösenord ska hanteras som en värdehandling. Att ha det i plånboken är en bra lösning, att ha det lagrat i en fil på datorn är inte bra. Vill du ha lösenordet lagrat på din dator, mobiltelefon eller liknande, ska du använda speciella lösenordsprogram där lösenordet skyddas med kryptering.

  • Lösenordet är personligt och får inte överlåtas. Hantera det varsamt så att ingen annan får tillgång till det. Var vaksam så att ingen sneglar över axeln när du skriver in ditt lösenord och låt aldrig eventuella lösenordslappar ligga framme.

  • Uppge aldrig något lösenord när du kontaktar Helpdesk, vi frågar aldrig efter ditt lösenord. Om du berättar ditt lösenord för någon av oss kommer vi av säkerhetsskäl omedelbart att byta det.

  • Du får inte heller uppge ditt lösenord till någon som begär det, inte ens som denna någon utger sig för att jobba på IT-avdelningen. Vi behöver aldrig ha reda på ditt lösenord och kommer aldrig be om det vare sig via e-post eller telefon.

  • Det är lika viktigt att ha ett bra lösenord även om du inte har några filer som du tycker är värda att skydda. Angripare bryr sig sällan om vem som är ägare till kontot eller vilka filer som finns på detta - varje konto är för angriparen en värdefull resurs att utnyttja för olika typer av missbruk.

  • Om du misstänker att någon kan ha kommit över ditt lösenord, byt det omgående. Vid misstanke om missbruk av ditt konto ska du snarast kontakta Helpdesk via formuläret Kontakt/Fråga.

  • Lösenordet för universitetskontot ska enbart användas till universitetskontot.

 

4876Visningar
19
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?