Se maskinöversättning på 

Hitta IP och MAC-adress i Linux

Beskrivning

Så här gör du för att ta reda på din IP och MAC-adress (fysisk adress) i Linux eller Unix rent generellt.


Produkt och version

Linux


Gör så här

1. Starta en terminal med ett fungerande skal (tex bash).

2. I prompten, skriv ifconfig och tryck på Enter. I listan som dyker upp hittar du både MAC-adress och IP-adress:

bash-2.05$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:79:66:CA:9D
inet addr:130.237.95.XXX Bcast:130.237.95.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:281773 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:181697 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:198990865 (189.7 Mb) TX bytes:56360786 (53.7 Mb)
Interrupt:17

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:300 (300.0 b) TX bytes:300 (300.0 b)

266Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?