Se maskinöversättning på 

Om DHCP på Stockholms universitet

IP-adresser delas normalt ut med DHCP på Stockholms universitet. Institutionerna kan själva hantera DHCP med hjälp av Infoblox.

Infoblox kan dela ut IP-adresser på två sätt; "statiskt allokerade adresser" och "dynamiskt allokerade adresser".

Dynamiskt allokerade adresser är fria att delas ut till vilken dator som helst som ansluts till nätverket.

Statiskt allokerade adresser är reserverade till en viss dator (eller om man ska vara strikt till ett visst nätverkskort). DHCP-servern kommer alltid att dela ut den IP-adressen till den specifika datorn när den befinner sig på det nätverket, och ingen annan dator kan få den IP-adressen.

IT-avdelningens rekommendation är att arbetsstationer, servrar och skrivare har statiskt allokerade adresser. Dynamiska adresser kan användas till gästföreläsare eller liknande, eller om institutionen/motsvarande har ett antal bärbara datorer som oftast inte befinner sig på institutionen.

Det finns flera anledningar till att IT-avdelningen har valt att använda statiskt allokerade adresser som delas ut med hjälp av DHCP:

  • Genom att använda statiskt allokerade adresser kommer era medarbetare alltid att få samma adress, vilket är en förutsättning för att nå vissa system (t.ex. Ladok). Vi uppnår också en spårbarhet som krävs av säkerhetsskäl, bland annat av Sunet.
     
  • Genom att använda DHCP kan IT-avdelningen enkelt göra ändringar i nätverket och flytta institutioner eller delar av institutioner, vilket kan bli nödvändigt om nätet blir för stort eller för litet, eller om institutionen flyttar.

IT-avdelningen rekommenderar starkt att statiskt allokerade adresser används för arbetsstationer och liknande. För dessa adresser finns redundans i form av flera DHCP-servrar. Av tekniska skäl finn det ingen redundans för de dynamiskt allokerade adresserna.
 

Genom att använda DHCP får ni kontroll över vilka adresser som används, vilket leder till att IP-adresskonflikter kan undvikas.

210Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?