Se maskinöversättning på 

Ställ in e-postprogram med IMAP4 (medarbetare)

Så här ansluter du till universitetets centrala e-postsystem Ebox (Exchange 2016) med IMAP4.

OBS! Du tappar många funktioner genom att läsa din e-post med IMAP4.
T.ex. Kalender med free/busy funktion. Se rekommenderade alternativ i artikeln:
Kom igång med e-post (medarbetare)
 

Uppgifter för konfiguration med IMAP

Imapserver/Inkommande
Imapserver/Inkommande server: ebox.su.se
Port: 993 SSL/TLS
Autentiseringsmetod: Lösenord/password
Användarnamn: Universitskontouppgifter

Utgående e-post, krypterad smtp
smtp/utgåede: ebox.su.se
Port: 587 STARTTLS
Autentiseringsmetod: Lösenord
5368Visningar
10
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?