Kategorier /Datormiljö på SU / E-signaturtjänsten (eduSign) / Felaktig signatur i Acrobat Reader - E-signaturtjänsten (eduSign)
Se maskinöversättning på 

Felaktig signatur i Acrobat Reader - E-signaturtjänsten (eduSign)

Beskrivning

För närvarande kan inte signaturer underskrivna med SUNETS E-signaturtjänst eduSign valideras i Adobe Acrobat utan vissa åtgärder. Det beror på att Adobes PDF-läsare inte listat SUNETS certifikatutfärdare som betrodd utfärdare.
Artikeln visar hur du manuellt åtgärdar det.

Gör så här

1. Öppna PDF:en i Adobe Acrobat och klicka på Signaturpanel


2. Expandera Signaturen samt Signaturinformation

3. Klicka på Certifikatdetaljer

4. I fönstret Certifikatgranskare som öppnas, markera SUNET - edusign Root Certification Authority i vänstra kolumnen.

5. Öppna fliken Lita på i högra kolumnen och därefter på Lägg till i tillförlitliga certifikat.
6. I fönstret Säkerhet i Acrobat som öppnas, bekräfta med OK.


7. I fönstret Importera kontaktinställningar som öppnas, bekräfta med OK.

8. Stäng alla fönster, programmet och öppna dokumentet på nytt.


571Visningar
4
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?