Kategorier /Datormiljö på SU / E-signaturtjänsten (eduSign) / Skriv under ett dokument med E-signaturtjänsten (eduSign)
Se maskinöversättning på 

Skriv under ett dokument med E-signaturtjänsten (eduSign)

Beskrivning

Med hjälp av SUNETS E-signaturtjänst eduSign kan medarbetare på Stockholms universitet skriva under/signera dokument i PDF eller XML-format digitalt. Läs mer i tjänstebeskrivningen här.

OBS! För legalt hållbara underskrifter måste användarkontot vara certifierat enligt tillitsnivån AL2.
Information om tillitsnivåer hittar du här.


Gör så här

1. Gå till https://edusign.sunet.se

a. Klicka på Access through your institution

b. Sök fram och klicka på Stockholm University. Om du inte loggas in automatiskt - logga in med med ditt universitetskonto.

2. På sidan Ladda upp dokument för underskrift, bläddra fram och ladda upp det dokument du önskar signera.

3. Under det öppnade dokumentet, klicka på Skriv under.

4. I fönstret som öppnas, klicka på Jag skriver under.

5. På inloggningssidan som öppnas, legitimera dig med ditt universitetskonto.6. På sidan Resultat av elektronisk underskrift, klicka på Hämta underskrivet dokument och spara ner filen på önskad plats.

Om validering/kontroll av underskrifter

För att kontrollera underskrift i ett signerat dokument se artikeln:
Validera ett dokument underskrivet med E-signaturtjänsten (eduSign)

OBS! Om du öppnar ett signerat dokument som PDF i Acrobat Reader och får Felaktig signatur, se artikeln:
Felaktig signatur i Acrobat Reader - E-signaturtjänsten (eduSign)


För mer information se SUNET:s användardokumentation här.

774Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?