Kategorier /Undervisning / Zoom (e-möten) / Använd e-mötestjänsten Zoom för Webinar (större evenemang)
Se maskinöversättning på 

Använd e-mötestjänsten Zoom för Webinar (större evenemang)

Beskrivning

Zoom video webinars är en lösning för att hålla större evenemang/föreläsning/möte med fler än 500 deltagare. 

OBS! För att kunna arrangera ett Webinar krävs en särskild licens, för mer information och beställning se: tjänstebeskrivningen för Webinarlicens Zoom.


Gör så här

1. Logga in med ditt universitetskonto i webbgränssnittet för Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/

2. I högra kolumnen, välj Webinars och klicka därefter på Schedule a Webinar

För information om hur konfigurerar och administrerar Webinar hänvisar vi till Zooms egna supportsidor: Zoom video Webinar

Viktigt när du använder Zoom webinar

Den som har webinarlicensen måste skapa alla webinar
Du som har webinarlicensen skapar och schemalägger alla webinar. Därefter gör du den lärare/kollega som ska hålla i respektive webinar till "Alternative host".

Den som har webinarlicensen kan inte ha fler möten på samma gång
När du har skapat ett webinar kan du inte själv starta eller vara host för egna möten i Zoom under den tid webinaret pågår. Du står som värd "Host" för webinaret och du kan bara vara host på ett möte i taget. Skulle du starta ett nytt eget möte i Zoom kommer det pågående webinaret att stängas ner och samtliga deltagare kastas ut från mötet.
Du kan dock delta i Zoom-möten som någon annan skapat eller bjudit in dig till.

En "Alternative host" kan inte använda Poll-funktionen själv
Poll-funktionen i Zoom webinar fungerar inte för ”Alternative host” utan endast för den som är administratör/licensinnehavare. Den lärare som vill använda pollfunktionen i ett webinar får skicka sina frågor till administratören i förväg så att de kan läggas upp. Sedan måste administratören aktivera funktionen när mötet startat.

1579Visningar
3
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?