Kategorier /Undervisning / Tentamenstjänsten / Examinator / Bedöma och Lämna ut tentamensprov (examinator)
Se maskinöversättning på 

Bedöma och Lämna ut tentamensprov (examinator)

Bedöma tentamenstillfälle


1. Om du vill delegera bedömning av frågor efter genomfört tentamenstillfälle, läs här.

2. På startsidan, klicka på "Bedömning"
3. Välj det tentamenstillfälle du vill bedöma.
Här är den vy där du ser en sammanställning av hela tentamenstillfället.
a. Den här fliken tar dig till den här översiktsbilden när som helst under bedömningen.
b. Du kan välja 'Bedöm per student'. Eller
c. 'Bedöm per fråga'.
d. Om du återkommer efter att du bedömt några prov kan du välja om du vill gå till 'Första ej bedömda student', eller
e. 'Första ej bedömda fråga'.
f. Du ser hur många studenter som lämnat in.
g. Du ser hur många som lämnat in blankt. Dessa får alltid automatiskt betyg F.
h. Du ser det totala antal frågor som ingått i tentamensprovet.
i. Du ser färdigbedömda studenter i antal och procent.
j. Du ser färdigbedömda frågor i antal och procent.
k. Du ser betygsatta tentamensprov i antal och procent.
l. Du ser bedömda svar av total mängd frågor i antal och procent med en stapel som illustrerar hur långt du kommit i bedömningen av tentamenstillfället.
m. Du ser samtliga studenter som är betygsatta. De som lämnat in blankt får automatiskt betyg F.


a. Sätt poäng.
b. Lägg till eventuell kommentar.
c. Du kan hoppa mellan frågorna genom att klicka på 'Nästa fråga' och 'Föregående fråga'.
d. Sätt betyg. Om du inte vill sätta betyg på tentamen kan du skriva in ' - ' istället. När du är klar är det dags att lämna ut tentamen.


 


Lämna ut tentamensprov
 


1. Bocka i om du vill lämna ut alla eller per student och klicka på 'Lämna ut'.

2. Nu först är tentan avanonymiserad och du kan skriva ut respektive students tentamen genom att klicka på 'PDF' och klicka på 'Ladda ned bedömningsprotokoll' i Excel-format till din dator.
420Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?