Kategorier /Undervisning / Tentamenstjänsten / Examinator / Skapa och schemalägga tentamensprov (examinator)
Se maskinöversättning på 

Skapa och schemalägga tentamensprov (examinator)

Skapa nytt och namnge tentamensprov

1. Du börjar med att skapa ett tentamensprov genom att klicka på 'Skapa tentamensprov' i figur 1.
Då kommer du först till en översiktssida som heter 'Hantera tentamensprov' där du ser dina redan schemalagda tentamensprov, tentamensprov att schemalägga och en historik med utlämnade tentamensprov.

a. Klicka på 'Skapa nytt tentamensprov'.b. Namnge tentamensprovet.

2. Här kan du skapa innehåll och schemalägga ditt tentamensprov.

a. Du kan när som helst redigera namnet på tentamensprovet.
b. Försättsbladet används för samma ändamål som på en papperstentamen. Studenten har den tillgänglig under hela tentamen på en egen flik.
c. Lägg till dina frågor.
d. Förhandsgranska tentamensprovet så ser du hur det ser ut när studenten skriver det.
e. Du kan schemalägga tentamensprovet även innan du skapat själva provet. Du kan redigera tentamensprovet upp till några minuter innan tentamenstillfället.
f. Du kan kopiera det här tentamensprovet för att skapa ett nytt prov.
g. Gå tillbaka till översiktsbilden där du hanterar dina tentamensprov.


 Skapa innehållet i tentamensprovet


Försättsblad

1. Skapa eller redigera försättsbladet genom att klicka på 'Redigera försättsblad' (b i figur ovan).

a. Du kan skriva in texten direkt eller kopiera in text från till exempel Word.
b. Använd ikonerna i nederkant om du vill formatera texten.
c. Klicka på 'Lägg till' när du är klar. Du kan alltid redigera texten senare ända fram till några till några minuter före tentamenstillfället.
d. Klicka på 'Gå tillbaka till provet' när du är klar.

2. Lägg till delfråga.

a. Skriv in en rubrik på frågan.
b. Formulera frågan.
c. Du kan använda ikonerna i nederkant för att formatera texten.
d. Om du ångrar dig kan du radera frågan genom att klicka på 'Ta bort'.
e. Du skapar fler frågor genom att klicka på 'Lägg till fråga'.


 

Kopiera tentamensprov

1. Öppna det prov du önskar kopiera.

a. Välj 'Kopiera tentamensprov'.a. Ange ett nytt namn.
b. Klicka på 'Kopiera tentamensprov'.

Schemalägg tentamenstillfälle


a. Du schemalägger genom att skriva in datum eller använda dig av kalendern genom att klicka på den lilla kalenderikonen. Fyll i den tid som tentamen börjar.

b. Under säkerhetsinställningar anger du om tentamen sker i Laduvikssalen eller om det är en tentamen som ska kunna skrivas var som helst utanför Laduvikssalen.

Tänk på att beakta säkerhetsaspekterna. När tentamen endast är tillgänglig i Laduvikssalen är säkerheten mycket hög. Studenterna kommer inte åt internet utan endast själva tentamen. Datorn kan inte bli utsatt för vare sig virus eller intrång.

När tentamen är tillgänglig publikt kan datorerna samtidigt användas till andra applikationer och har tillgång till hela internet. Detta medför att säkerheten inte kan garanteras av Stockholms universitet.
381Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?